Još se moru potribovati izborne karte

Za izbore za Nacionalno vijeće nedilju, 15. oktobra se još moru potribovati izborne karte. Izborne karte se moru potribovati na općini, u koj je peršona zapišena u evidenciji biračev. Moguće je to usmeno ili pismeno, ada online prik interneta, putem pisma ili faksa.

Pismeno se izborna karta more potribovati do zutra, srijede. A do petka napodne, 12.00 uri se izborna karta more peršonski potribovati i veljek sobom zeti. Izbornom kartom se more birati jur pred 15.oktobrom.

Ona mora biti potpišena i mora najkašnje nedilju u 17.00 stići kod izborne vlasti. Izborna karta se more i na dan izborov deponirati u bilo kom izbornom lokalu Austrije za vrime otvaranja. Pravo glasovanja imaju svi Austrijanci, ki su na dan odibiranja16 ljet stari. U Gradišću je to blizu 233.000 ljudi.

Rekordni broj političkih strankov

Pri izbori za Nacionalno vijeće će ljetos nastupiti rekordni broj političkih strankov. Svega skupa će se širom Austrije naticati 16 strankov, šest će ih ali nastupiti samo u pojedini savezni zemlja.