28. literarna nagrada Energije Gradišće

U Otvorenom stanu u Borti su nedilju dodilili 28. literarne nagrade Energije Gradišće. Prvu nagradu je dobio autor iz Niuzlja Bernhard Strobel, drugu liričarka Georigna Doll a tretu 15-ljetna Anna Richter iz Matrštofa.

Po prvi put su dodili i nagradu za literarni naraštaj za školske razrede. Dobile su Nova sridnja škola Andava (Andau) i osnovna škola Mönchhof. Svega skupa su ljetos za naticanje predali 100 tekstov.