Čajta: Takacs za transparentnu politiku

U Čajti imaju od izborov prošlu nedilju novoga načelnika. 57-ljetni Štefan Takacs od Narodne stranke će naslijediti Belu Rešetara, ki je 27 ljet stao na čelu općine. Takacs je dostao 65 procentov glasov, a u općinskom tanaču ostaje 11 mandatov za ÖVP i 4 za SPÖ.

Novi načelnik Čajte Štefan Takacs je rekao o svoji plani za općinu, da se kani zalagati za transparentu politiku općinskoga tanaća za sve stanovnike i da mu je važno, da se ljudi dobro ćutu u selu. Veleopćina Čajta-Vincjet ima oko 780 stanovnikov. U Gradišću je svega skupa 28 zakonski definiranih hrvatskih i dvojezičnih općin.

Štefan Takač

ORF

Novi načelnik Čajte Štefan Takacs od Narodne stranke

Predvidjeni brojni komunalni projekti

Novi načelnik veleopćine Čajte-Vincjeta, 57-ljetni Štefan Takacs je nazvistio, da u dojdući peti ljeti kani uz izgradnju seoske infrastrukure realizirati brojne projekte. Osebujno važno mu je uredjenje skladišća za kiće, tako Takacs.