Duga noć muzejov i u Trajštofu

Širom Gradišća je subotu 9.267 ljudi poiskalo izložbe u okviru ORF-Duge noće muzejov. To je za za 200 pohodnikov već nego lani. Pri ovoj 18. Dugoj noći muzejov je na inicijativu ORF-a širom Austrije 670 galerijov, muzejov i drugih kulturnih institucijov subotu navečer otprlo svoja vrata. Po prvi put je ljetos sudjelivala galerija Tulipan u Trajštofu.

U Gradišću se je od šestih navečer do jedne jutro moglo pohoditi 42 muzeje i galerije, i to s jednom jedinom ulaznom kartom. Galerija Tulipan u Trajštofu je prezentirala svoju stalnu izložbu slik Ralfa Eggera. Kot je rekla Aida Radić su bili jako zadovoljni s odzivom, ar si pri prvom putu nisu preveć očekivali. Ipak da je došlo prik 20 ljudi.

Aida Radić Duga noć muzejov Trajštof Tulipan Egger i dijecezanski muzej fosili

ORF

Aida Radić je zadovoljna s odzivom ....

Duga noć muzejov Trajštof Tulipan Egger i dijecezanski muzej fosili

ORF

...pri prvom sudjelivanju galerije Tulipan u Trajštofu...

Duga noć muzejov Trajštof Tulipan Egger i dijecezanski muzej fosili

ORF

...pri Dugoj noći muzejov u Gradišću...

Duga noć muzejov Trajštof Tulipan Egger i dijecezanski muzej fosili

ORF

...prezentirali su slike umjetnika Ralfa Eggera

Izložene su slike Ralfa Eggera

U Trajštofu kažu oko 150 slik za staklom, crno-bijelo brisanje i brisanje u farbi kot i tiske, najpoznatija su Eggerova djela o gradišćankoj arhitekturi. Slikar Ralf Egger je rodom iz Leobena u Štajerskoj. U rani 1970i ljeti se je doselio u Trajštof, kade je nastao velik dio njegovoga umjetničkoga stvaranja.

Duga noć muzejov Trajštof Tulipan Egger i dijecezanski muzej fosili

ORF

Slike Ralfa Eggera...

Duga noć muzejov Trajštof Tulipan Egger i dijecezanski muzej fosili

ORF

...su dio stalne izložbe u galeriji Tulipan u Trajštofu

Duga noć muzejov Trajštof Tulipan Egger i dijecezanski muzej fosili

ORF

Reformacija i fosili u Dijecezanskom muzeju

Dijecezanski muzej u Željeznu je jur u prošli ljeti sudjelivao pri Dugoj noći muzejov. Ljetošnja izložba je posvećena 500. obljetnici reformacije. Farnik Vorištana, Štefan Raimann jur od ditinstva sakuplja vridne mineralije i fosile.

U izložbi kaže eksponate iz svoje privatne zbirke, ki stoju u kontekstu reformacije je rekao Raimann. Kot je rekao Štefan Raimann je rič Božja vječna, a isto jako stari su njegovi fosili i minerali, ki su dijelom prik 400 milioni ljet stari. To da stvara lip duhovni most, kim je nastalo moguća jedinstvena kombinacija izložbe o reformaciji Martina Luthera s okamenjeni svidoki biljkov i živin iz prošlih vrimen zemlje, tako Raimann.

Štefan Raimann Duga noć muzejov Trajštof Tulipan Egger i dijecezanski muzej fosili

ORF

Farnik Vorištana Štefan Raimann...

Duga noć muzejov Trajštof Tulipan Egger i dijecezanski muzej fosili

ORF

...se bavi s mineralijami i fosili...

Duga noć muzejov Trajštof Tulipan Egger i dijecezanski muzej fosili

ORF

...i je povezao okamenjene svidoke vrimena...

Duga noć muzejov Trajštof Tulipan Egger i dijecezanski muzej fosili

ORF

....s reformacijom

Uspješan model otvaranja muzejov po noći

Duga noć muzejov da stvara dobru priliku, ku i ljudu iskorišćavaju, je ustanovio Raimann. Čuda ljudi da po danu nima lazno zbog zvanja ili dice, a broji statistike kažu, da rado primu mogućnost pohoditi muzeje u noći isto tako kot kod Duge noći crikav. Ovadvi ponude da ljudi za gradišćanske prilike dobro koristu, tako da je priredba veselje za sve ki suradjuju, je rekao Štefan Raimann.