Regionalni produkti garantiraju kvalitet

Zemaljska savjetnica za agrarne posle Verena Dunst (SPÖ) svituje, da ljudi kupuju već regionalnih produktov. Gledeć na skandal s jaji, ka su kontaminirana inzekticidom Fipronil, je posebno u gastronomiji važno da se koristu domaći produkti ki garantiraju visoke kvalitetne standarde, tako Dunst.

Četvrtak su u Gornjoj Austriji našli importirana jaja, ka su sadržavala inzekticid Fipronil i su se koristila u gastronomiji. U medjuvrimenu teče akcija da ljudi moru najzad vrnuti jaja.

U prošli tajedni je bilo nekoliko slučajev u Nimškoj, Belgiji i Nizozemskoj u toj vezi. Korišćenje otrovnoga sredstva Fipronil je u Austriji u seljačtvu zabranjeno.