Kiritofska izložba u Uzlopu

U Uzlopu su petak otvorili 31. kiritofsku izložbu. Pri tradicionalnoj izložbi ljetos kažu slike, fotografije kot i skulpture od kih 15 domaćih umjetnikov. Izložbu organiziraju općina Uzlop, kulturni odbor i seoski umjetnički krug.

Ov put izložba nije u Štrokovom malinu nego u farskom domu, je rekao Kristijan Šumić od kulturnoga odbora općine.

Kristijan Šumić kiritofska izložba Uzlop umjetnički krug

ORF

Kristijan Šumić od kulturnoga odbora koordinira izložbu, u koj...

kiritofska izložba Uzlop slike

Kristijan Šumić

...uz kipe seoskih umjetnikov u Uzlopu...

kiritofska izložba Uzlop slike

Kristijan Šumić

...svako ljeto kažu i druge rukotvorine

Izložba u Uzlopu je otvorena do 15. augusta

Ov put umjetnikom nisu dali odredjenu temu, nego svaki je odlučio za sebe ke kipe će pokazati, je rekao Kristijan Šumić. Umjetniki su djelali u različni tehnika. Pohodniki moru viditi slike, ali i fotografije kot i skulpture. Med izloženimi umjetninami su na primjer skulpture hrvatskoga akademskoga umjetnika Nikole Šanjeka, ki je načinio skulpturu u kružnom prometu u Trajštofu.

Pri vernisaži u farskom domu je nastupila Tamburica Uzlop. Kiritofska izložba je otvorena do 15. augusta, svaki dan od 10:00 do 12.00 i od 15:00 do 18:00 navečer. Lani su u Uzlopu kazali jubilarnu 30. kiritofsku izložbu.

kiritofska izložba Uzlop slike

Kristijan Šumić

Pri izložbi u Uzlopu su izložene i skulpture