11. Dani turske opsade u Kisegu

U Kisegu su otvorili 11. Dane opsade pod geslom „Polumisec i puni misec“. U program su svenek uvezani kisečki Hrvati. Na glavni dan povjesnih ljetnih igar subotu je vrhunac inscenirana bitka branitelja Kisega, Hrvata Nikole Jurišića protiv Turkov.

Dani turske opsade u Kisegu

Aleksandra Nagy

Šarolik program obuhvaća prezentaciju oružja, vitešku igru i koncerte

Dani turske opsade u Kisegu

Aleksandra Nagy

Šandor Petković ljetos po zadnji put igra ulogu branitelja Kisega

Opsada kisečke tvrdjave je počela 5. augusta 1532. ljeta, a durala je do 30. augusta. Ovom priredbom kanu čuvati spominak na važnu ulogu ku je grad igrao za cijelu regiju.

Turska opsada 1532. ljeta

Turki pod sultanom Sulejmanom su na svojem putu prema Beču 1532. ljeta kanili zauzeti i Kiseg. Ali to ime se nije ugodalo, tako da se je po 25 dani opsade povukla demoralizirana turska vojska.

Šarolik program u historični nošnja

Petak 4. augusta je bilo otvaranje 11. Dan turske opsada, a subotu povorka u povjesni nošnja, pri kom su uz kisečke Hrvate sudjelivali i gosti iz grada Djurdjevac u Hrvatskoj. Na glavnom trgu Kisega je bila i inscenirana bitka protiv Turkov. Glavnu ulogu branitelja Kisega, Nikole Jurišića je po zadnji put igrao predsjednik Hrvatske samouprave Kisega, Šandor Petković. On je jur od početka sudjelivao, tako na peldu 2013. i 2015. ljeta.

On da je jur 62 ljeta star i kani da neki mladji Hrvat preuzme ulogu branitelja grada, tako Šandor Petković. Polag njega je važno, da bi opet Hrvat igrao ulogu, ar je Nikola Jurišić 1532. ljeta sa 700 Hrvatov branio Kiseg i zaustavio 140.000 turskih vojakov na vojnom putu prema Beču. Obično dura priredba tri dane dugo, ali nedilju su zbog godine morali otpovidati program, tako Šandor Petković.

Hrvati ćedu u augustu još dvakrat sudjelivati

Ljetni program u starom gradu Kisega je svaku subotu i nedilju do 3. septembra. Dojduću nedilju, 13. augusta pozivaju na hrvatski večer. U Kisegu živi polag zadnje brojidbe prik 260 Hrvatov. 30. augusta će zbor Zora sudjelivati pri zadnjem spomendanu opsade u Kisegu.

Link: