Poznati su detalji za općinske izbore

Petak je završio rok naticanja za općinske izbore i izbore za načelnika, ki ćedu u Gradišću biti 1. oktobra. Tim je poznato u koliko općin ćedu kandidirati velike stranke. Kandidati listov još nisu poznati.

SPÖ kani ostati najjača politička sila

Socijaldemokratska stranka će se naticati u svi općina Gradišća, ada u 171 općini. Za načelnika stvalja SPÖ kandidate u 168 općin. Kot je rekao predsjednik SPÖ-a Gradišće, zemaljski poglavar Hans Niessl kani stranka ostati najjača politička sila u Gradišću.

ÖVP će u 161 općini staviti kandidata za načelnika

Narodna stranka će kandidirati u 170 općin Gradišća, samo u SPÖ dominiranom Tschanigrabenu ÖVP neće kandidirati. Narodna stranka stavlja momentano 79 načelnikov, od toga su tri žene a jedna je načelnica Frakanave-Dolnje Pulje Angelika Mileder. Pri izbori za načelnika će ÖVP u 161 općini Gradišća staviti kandidata, med njimi je 20 žen.

Zeleni kandidiraju u 29 općin, za FPÖ se još ne zna

Zeleni ćedu kandidirati u 29 općin, to ih je za 10 već nego pri izbori 2012. ljeta. Liste s kandidati su sada deponirane u općinski uredi.

Slobodnjaki ćedu stoprv petak, 11. augusta naznaniti, kade ćedu kandidirati. I Lista Gradišće još nije rekla, u ki općina će se naticati pri izbori. Pred petimi ljeti su nastupili u 18 općin.

Lista Pandrof će sigurno opet kandidirati

Ča još nije poznato je broj kandidatov, ki pomoću listov kanu dojti u općinski tanač. Stoprv 20. augusta je konačni termin za odluku, je li su svi predlogi dopušćani i u kom redoslijedu ćedu pak predlogi za izbore stati na izbornom listu.

Sigurno je, da će opet kandidirati Lista Pandrof, LIPA. Onde neodvisna lista, ka je 2012. ljeta imala apsolutnu većinu sa 69 procentov glasov, stavlja načelnika, Wolfganga Kovača.