10 ljet Lole u Mjenovu

Tamburaški sastav Lole iz Mjenova je subotu svečevao 10. jubilej postojanja. Grupa je izrasla iz mjenovskoga tamburaškoga naraštaja Brezovci, ki su isto nastupili pri svečevanju. Patrik Buranić i Kristijan Jambrić su skupa utemeljili grupu, ka postoji od šest muzičarov - i to četirih Mjenovcev i dvih Hrvatov iz Slovačke.

S dohotkom fešte ćedu financirati nove tambure za početnike mjenovskih Brezovcev. Nova grupa Mlade inicijative Mjenovo će početi vježbati u septembru, i to s dicom drugoga i tretoga razreda osnovne škole, je nazvistio Patrik Buranić.

Patrik Buranić Lole Mjenovo 10 ljet

ORF

Patrik Buranić je peljač Lolov iz Mjenova....

Lole Mjenovo 10 ljet

ORF

...ki su na farofu svečevali svoj 10. jubilej postojanja...

Lole Mjenovo 10 ljet

ORF

...u krugu prijateljev iz cijele okolice

Lole nastupaju pred svim u okolici

Ideja za utemljenje grupe je nastala pri razgovoru kod vazmenoga ognja, kade su se odlučili pitati druge, da bi osnovali grupui tamburanjem razveselili ljude, je rekao Patrik Buranić. Med vrhunce je slišio nastup na Danu Mladine. Zapravo mjenovske Lole nastupaju najveć u Gradišću i u Beču na različni športski ili drugi fešta, da zabavljaju ljude, tako Buranić. Bili su i na kempu za treniranje u Markuševcu u Hrvatskoj kod prijateljske grupe Od srca do srca,kade su se vježbali tamburanje s pokojnim Mikijom.

Prijeteljske grupe su zabavljale pri jubilarnoj fešti

Pri svečevanju na mjenovskom farofu su uz Lole brojne goste zabavljale prijateljske grupe Od srca do srca iz Markuševca, Blue danube orkestar, Čunovski bećari, Bondersölji iz Koljnofa, Koprive iz Petrovoga Sela, tamburaška grupa Šetnja iz Hrvatskoga Židana i mladi tamburaši Konjić iz Hrvatskoga Jandrofa.

Koprive iz Petrovoga Sela, Lole Mjenovo 10 ljet

ORF

Koprive iz Petrovoga Sela su isto došle na feštu...

Od srca do srca  iz Markuševca, Lole Mjenovo 10 ljet

ORF

... isto tako kot grupa Od srca do srca iz Markuševca

Televizijski prinos o 10. jubileju Lolov u Mjenovu morete viditi dojduću nedilju u emisiji Dobar dan Hrvati.