Policija identificirala kiselinu u autu

Po napadu kiselinom na auto farskoga moderatora u Velikom Borištofu fra Božidara Blaževića je zemaljska kriminološka služba završila svoja istraživanja. Polag tih su u uredjaj za klimatiziranje auta špricali kiselinu protiv divljine, tako da je farniku pri vožnji pozlilo.

Supstanca nije otrovna ali more u malom prostoru i pri vrućini prouzrokovati omamljenost.

Ne otrovna, ali agresivna supstanca

Supstancu su dosidob nepoznati naljali u puči prozračenja auta tako da je dospila u klimatizaciju.

Auto ki je dvi ljeta star se polag stručnjaka već nemore koristiti i ima totalnu škodu.

Blažević je po incidentu bio prijavio cijeli slučaj kod policije.

Božidar Blažević

ORF

farski moderator u Velikom Borištofu fra Božidar Blažević

Nesloga zbog otpušćenja farnika Jelića

Jur nekoliko ljet je u Hrvatskom dekanatu zbluda i demonstracijov zbog personalnih promjenov dušobrižnikov.

Tako je med drugim pred jednim ljetom odstupio farski tanač Fileža.

Glavni uzrok je bilo otpušćenje bivšega farnika u Velikom Borištofu fra Ivana Jelića koncem januara 2014. ljeta.

Situacija u fari pandiljak navečer tema u THEMA

Situaciju u ovom, kako pišu u najavi, „seoskom krimiju“ ćedu predstaviti u televizijskom magazinu THEMA pandiljak od devetih navečer (21:04) na ORF2.

Dva dane je THEMA-redakcija snimala u Velikom Borištofu i Šuševu.