Počeo drugi tajedan Kuga4kids

U Kugi u Velikom Borištofu je pandiljak počeo drugi tajedan kreativnih praznikov za dicu. Sudjeluje 17 dice pretežno iz sridnjega Gradišća. Na programu stoju djelaonice lončaranja, tancanja i snimanje filma.

Kuga4kids dura do petka svaki dan od sedmih rano do petih otpodne. Počeli su kreativne praznike na obiteljskom renču Meršić u Lučmanu s jahanjem i skauti. Treti i zadnji tajedan Kuga4kids će biti od 21. do 25. augusta na obiteljskom renču Meršić u Frakanavi.