Završio Hrvatski tajedan u Stinjaki

Priredbom za roditelje je petak u Stinjaki završio Hrvatski tajedan. Kemp za dicu je Hrvatsko kulturno društvo priredilo jur po 28. put. Sudjelivala su 34 dica pretežno iz južnoga Gradišća u starosti od 7 do 12 ljet. Od pandiljka početo su uživala šarolik zabavni program.

Sadržajno su se bavili s hrvatskimi seli južnoga Gradišća, je rekla peljačica Rozvita Staudinger. Pogledali su si različne općine, crikve i druga mjesta ka imaju u neki seli. Dica su peljala intervjue seoskimi ljudi, ke su pak otiskali u vlašći novina.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Rozvita Staudinger

ORF

Peljačica Rozvita Staudinger je jako zadovoljna s ljetošnjim Hrvatskim tajednom.

Hrvatski tajedan Stinjaki HKD 2017.

ORF

Dvorana pri završnoj fešti je bila puna.

Hrvatski tajedan Stinjaki HKD 2017.

ORF

Dica su predstavila, ča su se sve naučila krez cijeli tajedan.

Dalje davanje „hrvatskoga duha“

Pri Hrvatskom tajednu su dica smješćena u dvorani za različne priredbe u Stinjaki. Komunikacija krez cijeli tajedan je uglavnom na hrvatskom jeziku. Pokidob je ali ov kemp mišljen za dicu, ka već ne vladaju tako dobro hrvatskim jezikom, se neki dijeli programa odvijaju dvojezično.

„Neka dica su jako nesigurna ili samo pasivno razumu hrvatski jezik“, razlaže učiteljica i peljačica kempa Rozvita Staudinger. Polag nje iskustva dica tokom tajedna nastaju sve sigurnija i se na kraju već pominaju po hrvatsku. „Meni je važno da dalje damo hrvatski duh“, je rekla Staudinger.

Igre, tanac, zabav i druženje

Krez cijeli tajedan su dici nudjali zabavan i šarolik program. Bili su u prirodnom parku Pöllau, kade su dica upoznala živine i rastline, ali i imala lipe doživljaje u prirodi. „To im se je jako vidilo, ar su mogli bosi ubajati po potoki“, je rekla Staudinger. Uza to su se bili kupati, imali su tečaje za tancanje i jačenje.

Petak otpodne su roditeljem predstavili program, koga su se krez cijeli tajedan naučili. Na primjer su se zavježbali muški tanac s metlami a i posebnu koreografiju, ku tancaju u Stinjaki uz jačku „Tužna je noć“. Zvana toga su dica priredila obiljan bife, za koga su pekli kolače i drugo pecivo.

Hrvatski tajedan Stinjaki HKD 2017.

ORF

Sve doživljaje Hrvatskoga tajedna u Stinjaki su napisali u posebne novine.

HKD priredjuje tri ljetne tečaje i kempe

Hrvatsko kulturno društvo svako ljeto u ljetni miseci priredjuje tri kempe za dicu. Prvi tajedan u prazniki je Hrvatski kemp u Velikom Borištofu, ki je mišljen za dicu ka dobro vladaju hrvatskim jezikom. Ov je jur bio prošli tajedan. Tajedan kašnje se priredjuje tečaj u Stinjaki, za dicu ka se uču i slabije govoru hrvatski jezik. Treti projekt je Hrvatski jezični tečaj u Hrvatskoj, ki će biti koncem julija u Puli. Vidi vist iz prošloga ljeta - Završio HKD-tečaj u Puli.

Televizijski prinos o Hrvatskom kempu u Stinjaki 2017 predvidjamo za Dobar dan Hrvati 23. julija 2017.

Link: