Napad kiselinom na fra Božidara Blaževića

Policija momentano istražuje napad smrćedom kiselinom na auto fileškoga farnika Božidara Blaževića. Napad se je dogodio pred dvimi tajedni u Gerištofu. Po maši da je farniku pri vožnji u Filež pozlilo tako da je morao pojti vračitelju.

Kot je rekao govorač biškupije Dominik Orieschnig se biškupija skrbi zbog dogodjaja, ki da je prekoraknuo ono, ča se još more tolerirati.