Uspješna premijera Sanje Ivanjske Noći

„Sanje Ivanjske noći“ se zove aktulani igrokaz s muzikom koga predstavljaju kotrigi Tamburice Uzlop. Na domaćoj pozornici u farskom domu stoji već od 30 glumcev, a 20 tamburašev je muzikalno prati. Šalni kusić u pet čini, koga je i ljetos napisao Mirko Sinovac, bivši i dugoljetni predsjednik, je imao subotu premijeru.

Premijera se je jako ugodala, se veseli autor Mirko Sinovac, ki je skupa sa svojom kćerom Ljubom Sinovac peljao režiju.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Mirko Sinovac

ORF

Autor i režiser Mirko Sinovac je zadovoljan s premijerom

Vile, viške i koboldi zanaraju ljude

Komedija bazira na kusiću „A Midsummer Night’s Dream“ od Williama Shakespeara. Mirko Sinovac je poznati kusić adaptirao za uzlopsku pozornicu i pokidob je čuda ljudi bilo pripravno glumiti, je dodao još već od deset ulogov.

Komedija je smješćena u uzlopski grad, ki je polag starih dokumentov postojao u 14. stoljeću. Po lozi stvaraju koboldi, viške i vile. Ove čudnovate figure djelaju različne šale i vragolije s ljudi. A četiri mladi ljubavniki imaju svoje probleme kot
i danas.

Još tri predstave u Uzlopu

Daljnje predstave igrokaza „Sanje Ivanjske noći“ su pandiljak, na 1. maj, kot i dojduću subotu i nedilju svenek u sedmi ura navečer u farskom domu u Uzlopu.

Zadnja kazališna produkcija je bila 2015. ljeta i to klasična komedija „Nepoznati revizor“. U Uzlopu imaju i naraštajnu kazališnu grupu, ka je pred dvimi ljeti predstavila dičji igrokaz „Čarobna lampa“.

Televizijski prinos o premijeri igrokaza „Sanje Ivanjske Noći“ morete viditi u emisiji Dobar dan Hrvati, 7. maja.

Link: