Fotovoltaika u Stinjaki na školi

U Stinjaki je išla u pogon fotovoltaična naprava na krovu osnovne škole. Njom se more producirati skoro 20.000 kiloWatt uri na ljeto. To je količina struje, ku prosječno potrošu četira domaćinstva s četirimi ljudi na ljeto. U prvom redu će naprava osprkbiti osnovnu školu i čuvarnicu Stinjakov strujom.

Projekt sa stroški od oko 27.000 eurov je realizirala općina sudjelivanjem 36 stanovnikov. Ovi ćedu kot dioničari svako ljeto dostajati renditu od 2,5 procentov. Projektom pridonašaju Stinjaki čuvanju klime i okolišnoga svita, je naglasio načelnik Jandre Grandić (ÖVP).

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Jandre Grandić načelnik Stinjaki

ORF

Andreas Grandić je gizdav na projekt fotovoltaike u Stinjaki

Ljudi moru pratiti uspjeh fotovoltaike u internetu

Zvana toga stanovniki moru pratiti rendite naprave kot i šparanje ugljenovoga dioksida na posebnoj platformi u internetu. U novembru 2016. ljeta je općina pozvala stanovnike na spravišće, da informira ljude o različni komunalni projekti.

fotovoltaika Stinjaki

Stinjaki

Dioničari nove fotovoltaične naprave na krovu škole u Stinjaki

Link: