Čarta manjinskih jezikov u Savjetu

Savjet za hrvatsku narodnu grupu se je pri svojoj sjednici utorak u Željeznu bavio ispunjavanjem Čarte za regionalne i manjinske jezike i kritizirao počemerenja, je rekao predsjednik Leo Radaković.

Topografija reducirana na dvojezične table

Od zadnjega izvještaja 2011. ljeta se je minjao zakon za narodne grupe. Ončas se je topografija za Hrvate, Slovence i Ugre u pogledu na dvojezične table reducirala. To se je u ustavnom rangu formuliralo, tako da se to ne more na ustavnom sudu prijaviti. To znači da sve ča siže prik dvojezičnih tablov van je dobrovoljno, veli Leo Radaković. To je počemerenje situacije, tako Radaković.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Naobrazbena situacija u Beču prez riješenja

Pokidob da varoš Beč nima manjinskoga školskoga zakona je situacija naobrazbe za Hrvate u Beču neriješena. To isto valja i za privatne škole. Zakon bi se barem za privatne škole morao minjati u korist narodnih grup, veli Leo Radaković.

Potribno subvencioniranje tiskanih medijev

Treta točka pri sjednici je bila subvencioniranje medijov. Takozvani „Presseförderungsgesetz“ je raspravljao o tom, da bi se tiskanim medijam osiguralo narodnim grupam temeljnu subvenciju, prez obzira na tiražu da imaju.

Redovito pregledanje položaja narodnih grup

Savjet stručnjakov Vijeća Europe je ljetos bio u Austriji, da se informira o pravom stanju manjinskih jezikov i da sastavi svoj izvještaj o ispunjenju Čarte u Austriji.

Republika Austrija mora svakih pet ljet predati Vijeću Europe državni izvještaj o ispunjenju Europske čarte za regionalne i manjinske jezike.

Europska čarta za regionalne i manjinske jezike je u Austriji stupila na valjanost pred 15 ljeti.