30. kiritofska izložba u Uzlopu

U Štrokovom malinu u Uzlopu su petak otvorili 30. kiritofsku izložbu. Pri jubilarnoj izložbi su seoski umjetniki kot i gosti iz Molve u Hrvatskoj predstavili slike i druge umjetnine na temu „Od Vulke do Gologa Briga“. Sudjelivalo je 14 umjetnikov seoskoga umjetničkoga kruga kot i pet umjetnikov „Molvarskoga likovnoga kruga“ iz Hrvatske.

Geslo izložbe su svisno zibrali jako široko. Ali ipak se s njim i koncentriraju na selo, je rekao Kristijan Šumić od kulturnoga odbora općine. Umjetniki su ljetodan dugo djelali na svoji umjetnički djeli. Ponekada su još i skupno moljali vani u prirodi, to im je bila motivacija, se veseli Šumić.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Kristijan Šumić kiritofska izložba Uzlop umjetnički krug

ORF

Kristijan Šumić, predsjednik kulturnoga odbora Uzlopa

Početak je bio skroman i mali

Izložbu organiziraju općina Uzlop, kulturni odbor i seoski umjetnički krug. Ideju za prvu kiritofsku izložbu u Uzlopu je imao pokojni grafičar, Klaus Basset iz Nimške. On se je koncem 1970ih ljet doselio u Uzlop. Skupa s općinskim tanačem je stvorio okvir za umjetničko djelovanje u selu. Općina i financijski podupira izložbu.

Prva izložba je bila skromna i izlagala su samo školska dica. U toku ljet se je projekt razvio i proširio. Za Kristijana Šumića je posebna bila izložba skulpturov u selu. Skulpture su bile postavne na različni mjesti. U pratnji limene glazbe su umjetniki i pohodniki izložbe u maršu šetovali od skulpture do skulpture. Svaki umjetnik je pak i razložio svoje umjetničko djelo.

Od Vulke do Gologa briga

Aktualna kiritofska izložba je otvorena do 15. augusta, i to svenek od 10.00 do 12.00 i 15.00 do 18.00 ura.

Umjetniki su seoski ljudi

U prošli 30 ljeti je prik 40 umjetnikov sudjelivalo u umjetničkom krugu Uzlopa. „A to su različni umjetniki, imamo i stolarov i klesarov“, tako Šumić. Svim je umjetničko djelovanje hobi i zapravo se prez društva ne bi ufali u javnost, misli Šumić. Izložbu imaju svenek oko Velike maše, onda je naime seoski kiritof.

Slike i vist od izložbe iz 2014. ljeta morete viditi pod - Otvorena kiritofska izložba u Uzlopu.