Zeleni su potvrdili Anitu Malli u funkciji

Anita Malli će i nadalje peljati posle gradišćanskih Zelenih. Srijedu ju je zemaljski odbor stranke potvrdio u toj funkciji. Malli, ka potiče iz Gerištofa je najavila, da kani nastaviti dosadašnji put.

A u dojdućem ljetu da gradišćanski Zeleni kanu čuda vrimena, idejov i energije uložiti u svoje seoske grupe. Anita Malli je nastala lani u marcu poslovoditeljica Zelenih, za ke djela jur ljeta dugo.