25 ljet Austrijsko-Hrvatsko društvo

Pred točno 25-timi ljeti je u Beču utemeljeno Austrijsko-Hrvatsko društvo. Za prvoga predsjednika društva su odibrali Marijana Brajinovića, ki je ov tajedan bio gost Razgovora u Hrvatskom centru u Beču.

Onde je naglasio, da je društvo nastalo po peldi Austrijsko-Jugoslavenskoga društva, čiji predjsednik je onda bio sadašnji savezni predsjednik Heinz Fischer. „Vidio sam da oni mnoge stvari obradjuju, a mi nismo bili uopće uključeni - em nismo htjeli, em ta politika nam se nija svidjala“, je rekao diplomat Marijan Brajinović. Zbog toga su osnovali vlašće društvo. Osnivačka sjednica je bila 6. oktobra 1990. ljeta.

Razgovor u Centru Marijan Brajinović Petar Tyran

Petar Tyran

Marijan Brajinović je bio prvi predsjednik Austrijsko-Hrvatskoga društva.

Podupirati Hrvatsku na putu u samostalnost

Austrijsko-hrvatsko društvo je po riči Marijana Brajinovića imalo glavni cilj, podupirati Hrvatsku na svojem putu u samostalnost. Od samoga početka da su gledali da u predsjedničtvu budu sidili pripadniki različnih strankov. To su bili Erhard Busek, Hannes Swoboda ili Terezija Stoišić, je rekao Marijan Brajinović. Ovako su polag Brajinovića imali najbolju mogućnost za lobiranje i da se Hrvatskoj otvaraju puti.

Razgovor u Centru Marijan Brajinović Petar Tyran

Petar Tyran

Petar Tyran, glavni urednik Hrvatskih Novin, je peljao razgovor s diplomatom i utemeljiteljem društva, Marijanom Brajinovićem.

Razgovor u Centru Marijan Brajinović Petar Tyran

Petar Tyran

Razgovor u Hrvatskom centru u Beču

Kulturna nagrada za „prijatelje“ Hrvatske

Austrijsko-Hrvatsko društvo je 1991. ljeta pokrenulo i posebnu nagradu. Kako piše na internetstranici društva je ova nagrada bila mišljena za prijatelje i pomoćne inicijative, ki su podupirali i branili Hrvatsku svojim djelovanjem ili pisanjem.

Nagradu su primili novinari Hans-Gustar Ström, Paul Lendvai, Viktor Meier, Ernst Trost, Kurt Seinitz i Claus Pandi, kot i bivšu štajerski zemaljski poglavar Josef Krainer, bečanski načelnik Helmut Zilk, ORFova akcija Susjed u stiski, a Erhard Busek je 1999. ljeta primio do sada zadnju Kulturnu nagradu Austrijsko-Hrvatskoga društva, ku je onda jur naprikdao Brajinovićev nasljednik Werner Varga.

Werner Varga

ORF

Čajtanac Werner Varga je predsjednik Austrijsko-Hrvatskoga društva, ko posluje od 1990. ljeta.

U aktualnom savjetu društva su Niki Berlaković, Poli Blaguss, Terezija Stoišić, Gordan Bakota, Ludwig Adamovich i mnogi drugi.

Predavanja i koncerti su na programu

Stoprv lani su pri generalnoj sjednici Austrijsko-hrvatskoga društva ponovno odibrali Čajtanca Wernera Vargu na čelo društva. Dandanas redovito organizira priredbe kot su to predavanja i koncerte. Tako je petak bio koncert u spomen poznate hrvatske komponistice Dore Pejačević. Koncert su organizirali s institutom Jožefa Haydna za komornu muziku u Beču.

Link: