Kulturna nagrada „Metron“

Hrvatski centar je 2008. ljeta instalirao kulturnu nagradu „Metron“, ku svako ljeto dodiljuje ljudem, ki imaju posebne zasluge za hrvatsko u Beču.

Metron

ORF

Kulturna nagrada Hrvatskoga centra „Metron“

Naziv Metron

"U toj riči moremo najti i ime Metro, pod kim je Demetar Karall bio poznat u hrvatski krugi širom svita. A uza to grčka rič ,metron’ znači ,mjera’. Na jednu stranu je i Metro Karall mjera za djelovanje na području Hrvatstva i na manjinskom području općenito, a na drugu stranu je ova kulturna nagrada Hrvatskoga centra „Metron" mjera zato, ča je odlikovana osoba do sada jur činila na dobrobit hrvatske narodne manjine pretežno i u Beču,“ je pokretač nagrade, Petar Tyran definirao naslov nagrade.

Metro Demetar Karall

HN

Demetar Karall, (*26. 10. 1924., †23. 2. 1991.)

Nagrada nosi ime dugoljetnoga predsjednika Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču, Demetra Karalla, komu je bio životni cilj obdržati hrvatsku rič i jačati hrvatsku zajednicu u velegradu Beču, kot i očvrstiti aktivne veze s hrvatskom zajednicom u Gradišću, Slovačkoj i Ugarskoj. Zato je Kulturna nagrada Hrvatskoga centra dostala naziv „Metron“.

Mini-Metron

Skupa s glavnom kulturnom nagradom Hrvatski centar svako ljeto dodiljuje i tako zvani „Mini-Metron“ – nagradu za mlade i naraštaj unutar ustanove Hrvatskoga centra.

Kriteriji za dodiljenje nagrade

Hrvatski centar godišnje dodiljuje nagradu za posebne zasluge u vezi s dostignući za budjenje i stvaranje razumivanja kot i simpatije unutar Hrvatov i za promicanje manjinskoga pitanja i skupne problematike autohtonih kot i alohtonih narodnih grup na jednu — a prema širokoj javnosti na drugu stranu.

Nagrada postoji od bloka sirovoga stakla, koga je dizajnirao Filip Hauck, kot i od povelje.

Žiri za dodiljenje nagrade

Žiri sakuplja prijedloge ili sam predlaže pak i odluči o dobitniku kulturne nagrade Hrvatskoga centra „Metron“. Bivši ministerijalni savjetnik Branimir Brezović je do svoje smrti 2012. ljeta peljao žiriju. Naslijedio ga je Rudi Gregorić.

Člani žirija su 2016. ljeta bili (u abecednom redu):

 • Benčak Štefan, dr. (umirovljeni menedžer i kolekcionar umjetnin)
 • Brajinović Marijan, dr. (umirovljeni ministerijalni savjetnik i istraživač hrvatskih tragov i slijedov u Beču i Austriji)
 • Grandić Marijana, mag. (akademski direktor od master studijov za ljudska prava na Bečanskom sveučilišću)
 • Gregorić Rudolf, mag., (umirovljeni porezni savjetnik)
 • Kinda-Berlaković Zorka, mag. dr. (profesorica za bosanski, hrvatski i srpski kot i za gradišćanskohrvatski jezik na Slavistiki Bečanskoga sveučilišća i na Stručnoj visokoj žkoli u Željeznu)
 • Novak-Karall Gabriela (glavna tajnica Hrvatskoga centra, Beč)
 • Tyran Petar (glavni urednik Hrvatskih novin i kurator u Hrvatskom centru)
Metron, Rudi Gregorić

ORF

Govorač žirija, Rudi Gregorić

Dosadašnji dobitniki nagrade Metron

 • za 2015. ljeto ćedu nagradu primiti brati Herman i Hubert Rešetarić iz Stinjakov kot i posrmtno dr. Anton Andorfer za njev angažman za ispunjenje Člana 7 Državnoga ugovora.
 • za 2014. ljeto je Žiri za dodiljenje nagrade Metron predložio veleposlanika Republike Hrvatske u Austriji, Gordana Bakotu
 • za 2013. ljeto Feri Fellinger i grupa Pax, ki imaju posebne zasluge u vezi s hrvatskom zabavnom muzikom i su usko povezani s „Društvom“ u Beču
 • za 2012. ljeto je nagradu primio Joza Lavička, Moravski Hrvat, kulturni aktivist, sabirač i čuvar narodnoga dobra Moravskih Hrvatov
 • za 2011. ljeto je folklorni ansambl Kolo-Slavuj primio nagradu (primili su ju utemeljitelji: dir. Mirko Berlaković, dr. Štefan Karall, dr. Milan Kornfeind)
 • za 2010. ljeto nagradom „Metron“ odlikovan je Hanzi Gabriel, koruški Slovenac
 • za 2009. ljeto odlikovan je Juraj Cvečko (tadašnji predsjednik Kulturnoga saveza Hrvatov u Slovačkoj)

Prvom kulturnom nagradom »Metron« je po odluki Kuratorija Hrvatskoga centra

 • za 2008. ljeto odlikovan pjesnik i književnik Anton Leopold; podiljenje je bilo 14. novembra 2008. ljeta u Hrvatskom centru u Beču