Uspješni koncert s frulami u Šuševu

Centralna muzička škola Gornja Pulja je čer četvrtak otvorila svoj ciklus muzikalnoga putovanja po dvorci sridnjega Gradišća. Prvi koncert u znaku stare muzike je bio u kaštelu u Šuševu. Uz školare je nastupio ansambl „S frulami“. Ansambl postoji od 2003. ljeta. Nakana mu je, da se zdigne imidž frule.

O koncertu u Šuševu je rekla frulašica Inge Stahleder, da je važno za ansambl da se more prezentirati u Gradišću. Pred svim dica, ka se igraju na fruli, neka upoznaju i profesijonalitet ansambla i da čuju različne stile muzike.

Frule Susevo

ORF

Inge Stahleder iz Pajngrta bi si željila da se poboljša imidž frule

Frule Susevo

ORF

Važno da je pred svim, da se poboljša imdiž frule i da ljudi vidu, da frula nije samo inštrumenat za dicu, nego da se moru upraviti s frulami pravi koncerti u veliki orkestri, je rekla Inge Stahleder.

Frule Susevo

ORF

Dica i mladi neka upoznaju frulu kot inštrumenat za orkestar

Frule Susevo

ORF

Putovanje po dvorci će muzička škola Gornja Pulja nastaviti 6. novembra u dvorcu Lakimpuh. Onde će Katarina Sasso povidati o svojem žitku u otporu protiv nacionalsocijalizma a školari muzičke škole ćedu igrati kusiće suvrimenih gradišćanskih kompozitorov.