Dieter Kolonović u portretu

U televizijskom magazinu Dobar dan Hrvati smo nedilju uz drugo pokazali portret o novom predsjedniku Upravnoga suda u Beču. Od 1. januara ovoga ljeta je predsjednik suda rodjeni Vincječan, Dieter Kolonović. 44-ljetni je od 2000. ljeta bio profesor za ustavno i upravno pravo na Sveučilišću Beč.

Za funkciju predsjednika su se četirimi naticali. Polag posebne komisije je Kolonović odibran kot najsposobniji za ov posao s brojnimi novimi zadaćami. Kot predsjednik Upravnoga suda je odgovoran za oko 200 ljudi, povida Dieter Kolonović:

Kolonović Dieter

ORF

Predsjednik Upravnoga suda, Dieter Kolonović

Upravni sud Beč

ORF

Upravni sud u Beču je u 19. kotaru

Sveučilišno profesor i stručnjak za manjinsko pravo

Dieter Kolonović je i vrhovni stručnjak manjinskoga prava u Austriji. Promovirani jurist i apsolvent postgraduate-študija u New Yorku je od 1994. ljeta počeo kot asistent na bečanskom Juridicumu, 2000. ljeta je nastao izvanredni sveučilišni profesor.

Sjednica CAN-a

ORF

Dieter Kolonović pri sjednici Centra austrijanskih narodnih grup

Već o Dieteru Kolonoviću morete viditi u aktualnom izdanju televizijske emisije Dobar dan Hrvati.