Generalna sjednica ZIGH-a

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH) je srijedu u Trajštofu održao svoju generalnu sjednicu. Kot predsjednicu ZIGH-a su potvrdili Zlatku Gieler. 73-ljetna je od 2008. ljeta na čelu društva. Težišće djelovanja instituta je istraživanje gradišćanskohrvatske kulture, publiciranje knjig i normiranje gradišćanskohrvatskoga jezika.

Momentano najveći projekti društva su sastavljanje online-rječnika, digitalizirane varijante postojećega gradišćanskohrvatskoga rječnika i knjiga o hižni imeni u hrvatski seli Austrije i Ugarske. O ovi projekti veli Zlatka Gieler, predsjednica Znanstvenoga instituta.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Ljetos u jeseni kanu prezentirati prvi dio sveska o hižni imeni. Nastaviti kanu i seriju predavanj o različni tema. Tako će u aprilu akademik Nikola Benčić referirati o Prvom svitskom boju, ki je pred 100 ljeti izbusnuo.

Zvana toga ćedu opet prirediti ekskurziju, i to u hrvatska sela Prisika, Unda i Koljnof. U zadnji ljeti su imale ekskurzije u hrvatski seli u Slovačkoj, vozili su se po granici i pohodili sela u Gradišću i Ugarskoj i vozili su se i po slijedi Mate Meršića Miloradića.

ZIGH

ORF

ZIGH ima od 2006. ljeta sidišće u potkrovlju farskoga škadnja Trajštofa

ZIGH

ORF

Sabine Pavišić i Zlatka Gieler u uredu ZIGH-a

ZIGH

ORF

Predsjednica ZIGH-a Zlatka Gieler

Znanstveni institut je ljetos 20 star

Pred 20 ljeti je utemeljen ZIGH, ko je imao svoje prvo sidišće u Željeznu. Prvi predsjednik Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov je bio učitelj Joško Vlašić iz Cindrofa.

U istom ljetu je ZIGH utemeljio jezičnu komisiju. U njoj različni stručjnaki normiraju gradišćanskohrvatski jezik. ZIGH je i veljek počeo izdavačkom djelatnošću. Med publikacije Zigha slišu uz brojne knjige Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika i osam sveskov Gradišćanskohrvatskih studijov.

Zadnje izdanje je od slavistice Katarine Zvonarić o kalendariod 1806. do 2012. ljeta. Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov ima od 2006. ljeta sidišće u potkrovlju farskoga škadnja Trajštofa.

Link: