EU-sastanak u Solnogradu

U Solnogradu su se otpodne sastali šefi držav i vladov EU-a. Tema je migracijska politika EU-a. Pokidob da su neke države skeptične o predlogi EU-komisije se ne očekuju neke odluke.

Doskozil će ostati u Gradišću

Hans Peter Doskozil ne kani nastati savezni predsjednik SPÖ-a. To je rekao šef SPÖ-a Gradišće po nazvišćenju Christiana Kerna da kani biti vrhovni kandidat SPÖ-a pri EU-izbori kljetu u maju i onda odstupiti kot šef SPÖ-a. Do 15. oktobra mora stranka odlučiti, gdo će kandidirati pri spravišću stranke koncem novembra.

Vlada i socijlani partneri raspravljaju o djelu

Savezna vlada sa socijalnimi partneri raspravlja o djelu. Cilj je smanjiti broj nezaposlenih. Ministrica za gospodarstvo Margarete Schramböck (ÖVP) je naglasila da je 350.000 ljudi u Austriji prez djela i da istovrimeno fali stručnih djelačev.