Heller preuzima kazališće lutak

Umjetnik Andre Heller će preuzeti kazališće lutak u Uraniji s Kašperlom i Pecijem. 71-ljetni je rekao, da bi za njega bilo nepredstavljivo da bi zginulo tako vridno kulturno dobro. Direktor Manfred Müller, ki je od 1995. ljeta peljao dičju pozornicu, će u penziju. Heller je preuzeo kazališće za 100.000 eurov.

Zirngast je u zatvoru u Ankari

Novinar i študenat Max Zirngast, koga su uhapsili prošli tajedan u Turskoj, je u istražnom zatvoru u Ankari. 29-ljetnomu Austrijancu predbacuju članstvo u prepovidanoj protivdržavnoj terorističkoj organizaciji.

Visoke stroške zbog kurenja

Kurači polag Instituta za više študije (IHS) prouzrokuju u Austriji svako ljeto stroške od oko 2,4 milijarde eurov. Po nutarzimanju poreza na duhan ostaju još svenek neto-stroški od oko 665 milioni eurov. Svako ljeto u Austriji umre oko 12.840 ljudi od poslijedica kurenja.