Vjera 21.8. 12.00 Uhr

Narda sa štatuom piše na putu u Celje

Srijedu je krenula hodočasna grupa iz Narde, ka nosi sa sobom štatuu Putujuće Celjanske Marije, na put na hrvatsko shodišće u Celju. Ganule su se i grupe iz Koljnofa, Mjenova i Stinjakov.

Željezanski biškup Egidije Živković na svetak svetoga Štefana kralja u Nardi
Sigurnost 21.8. 11.35 Uhr

Težišne kontrole na kolodvori

Policijska jedinica PUMA je utorak priredila težišne kontrole na kolodvori Vulkaprodrštof, Pajngrt, Lepištrof, Gijeca, Mikištrof, Jeništrof i Mogersdorf. Pri tom su uhapšili tri peršone, ke ili nesmu boraviti u Austriji ili ke išće policija.

Politika 20.8. 17.39 Uhr

Baumgartner kritizira Orbána

Gradišćanski povjesničar rodom iz Velikoga Petarštofa, Gerhard Baumgartner kritizira u okviru svečevanj otvaranja granice pred 30 ljeti ugarskoga premijera Viktora Orbána i crikve u Ugarskoj. Parlamentarizam u istočno europski država da se sve već pretvara u diktatorske režime, ovako Baumgartner.

Gerhard Baumgartner  peljač Dokumentacijskoga arhiva austrijanskoga otpora.
Šport 20.8. 14.35 Uhr

ASV Cindrof obnovio nogometno igrališće

U Cindrofu su nedilju javnosti predstavili obnovljeno nogometno igrališće. U okviru svete maše i uz pratnju seoske Tamburice i Limene glazbe su dopodne blagoslovili nove prostorije, a vrhunac svetačnosti je pak kasno otpodne bila utakmica prvenstva Gradišćanske zemaljske lige med Cindrofom i Klimpuhom.

Novi nogometni areal u Cindrofu
Vjera 20.8. 13.51 Uhr

Daljnji vjerniki su krenuli piše u Celje

Utorak su krenule daljnje grupe piše na put u Celje. Uz Jandrofce, Pinkovčane i Čence su sada još na putu hodočasne grupe iz Velikoga Borištofa i okolice, Fileža, Uzlopa, Pandrofa i Bizonje.

Putniki iz Pandrof Novo Selo Bijelo Selo,  Jandrof
Manjinska politika 20.8. 13.22 Uhr

Dvojezični natpis trga u Novom Selu

U Novom Selu su projduću subotu svetačno otkrili i blagoslovili prvi dvojezični natpis seoskoga trga, ki se zove „Trg Marije Mladošević“. Općinski tanač Novoga Sela je pred dvimi ljeti jednoglasno zaključio da će selo dostati dvojezične ulične natpise.

Blagoslov dvojezični natpisi Novo Selo
Nutarnja politika 20.8. 11.43 Uhr

Izreka Hofera je rasrdila stinjački SPÖ

Vrhovni kandidat pri izbori za Nacionalno vijeće FPÖ-a, Gradišćanac Norbert Hofer je pandiljak u okviru televizijskoga ljetnoga razgovora ORF-a rasrdio stinjački SPÖ. „Ako čitam u novina, da se je na nekom mjestu dogodio atentat nožem, onda znam skoro sigurno, da to nije bio gradjan iz Tobaja ili iz Stinjakov, nego da je to bio gdo, ki dohadja iz kulture, u koj se friže bode noži“.

Norber Hofer pri ljetnom razgovoru
Politika 19.8. 13.24 Uhr

Merkel i Orbán pri spomenpriredbi u Šopronu

Pandiljak točno na dan je 30. obljetnica takozvanoga Paneuropskoga piknika na granici med Šopronom i Svetom Margaretom. Ča je spočetka bilo predvidjeno kot protest protiv Berlinske zidi je rezultiralo u tom, da je nekoliko sto stanovnikov iz bivše istočne Nimške pobignulo u Austriju.

Angela Merkel i Viktor Orban pri spomenpriredbi u Šopronu
Promet 19.8. 12.53 Uhr

Prometna nesrića na brzoj cesti S31

Teška prometna nesrića se je dogodila nedilju podvečer na brzoj cesti S31 med Vulkaprodrštofom i Matrštofom. Pri tom su četire peršone ranjene. Iz do sada nepoznatih uzrokov su kolidirala dvoja vozila.

Prometna nesrića autobus za kempiste
Vjera 19.8. 12.28 Uhr

Prvi hodočasniki su se otpravili u Celje

Pandiljak su krenule prve hodočasne grupe na put prema Celju, kade će dojdući petak početi tradicionalno hrvatsko shodišće. Iz Pinkovca je pandiljak rano jutro krenulo 14 ljudi pod peljanjem Roberta Vukovića i Franje Jandrišića.

Hodočasniki iz Pinkovca pred crikvom u Pinkovcu