klapa Šari iz Stinjakov

Muzika 21.10.– 13:18 Uhr

7. Festival klapov u Novom Selu

U Novom Selu je Hrvatsko kulturno društvo (HKD) subotu održalo sedmi festival klapov. Ljetos je sudjelivalo sedam vokalnih ansamblov iz Gradišća, Štajerske, Slovačke i Ugarske. Pred oko 200 gostov je nastupilo 67 akterov.   već …

Karl Knor

Povijest 21.10.– 16:22 Uhr

Crikva i fara Nova Gora svečuju jubileje

U Novoj Gori su svečevali nedilju žetvenu zahvalnicu s posebnim naglaskom na dva jubileje fare. Vjerniki se nisu samo zahvalili za dobru urodju nego i spomenuli utemeljenja fare i izgradnje crikve. Farska crikva u današnjem obliku je uzidana 1888. ljeta, ada pred 130 ljet.   već …

daljnje visti

BMKE 50 OHO

Narodne grupe 21.10.2018 19:00 Uhr

50 ljet Društvo Ugrov u Gradišću

Gradišćansko-ugarsko kulturno društvo je subotu u Borti prezentacijom filmov i knjige imalo svoju završnu svetačnost prilikom 50. obljetnice postojanja. Predsjednica ove najveće organizacije Ugrov u Gradišću je od 2014. ljeta Iris Zsótér, ka ima po ocu korijene u Sabari i je profesorica za ugarski i hrvatski jezik.  već …

Izložba Waltera Novotnyja

Umjetnost 20.10.2018 14:42 Uhr

Walter Novotny izlaže u Cindrofu

U Cindrofu su petak navečer u pivnici Kulturnoga centra otvorili izložbu Waltera Novotnyja. Umirovljeni tehničar za plastik je napravio izložbu prilikom svojega 70. rodjendana, koga svečuje 21. oktobra, i 50 ljet umjetničkoga stvaranja.  već …

Bezirksgericht Neusiedl eröffnet

Kronika 20.10.2018 14:04 Uhr

Kotarski sud u Niuzlju obnovljen i otvoren

U Niuzlju su petak otvorili prošireni i sanirani kotarski sud. U 15-i miseci su zgradu iz 1910. ljeta temeljno obnovili i prilagodili današnjemu standardu. Po adaptaciji su ulaz i zgrada sada pristupačni prez barijere.  već …

Wörterbuch UMIZ

Dičje knjige 20.10.2018 13:55 Uhr

UMIZ izdao trojezične rječnike za dicu

Ugarski medijski i informativni centar (UMIZ) je petak u Dolnjoj Borti predstavio dvoja nova trojezična izdanja za dicu. Nove knjige za dicu čuvarnic i osnovnih škol su rječniki na nimškom, ugarskom i hrvatskom jeziku.  već …

Astrid Meyer

Zdravlje 19.10.2018 18:38 Uhr

Nova vračiteljska direktorica u bolnici u Borti

Astrid Mayer će s februarom dojdućega ljeta nastati vračiteljska direktorica bolnice u Borti. Rodjena Bortanka je stručna vračiteljica za nutarnju medicinu sa špecijalizacijom na onkologiju. Momentano još djela kot nadvračiteljica u engleski bolnica Royal Free London i Chase Farm.

zemaljska vlada Željezno

Kultura 19.10.2018 18:13 Uhr

Kulturni izvještaj Gradišća za 2017.

Izašao je kulturni izvještaj Zemlje Gradišće za 2017. ljeto. Lanjsko kulturno ljeto je stalo pod geslom „Suvrimena umjetnost“. Zemlja je podupirala različne projekte sa svotom od 22.229.888,10 eurov. Društva Gradišćanskih Hrvatov su dostala 21.800 eurov.  već …

Cimitor za živine u Pandrofu

Kronika 19.10.2018 17:55 Uhr

Pandrof ima vlašći cimitor za živine

U Pandrofu su četvrtak otvorili prvi cimitor za živine u Gradišću, takozvani „Panonski cimitor“. Na 6.000 kvadratnih metrov velikom arealu med Pandrofom i Novim Selom, ki je prije pripadao ASFINAG-u, je 250 grobov za živine i 50 mjest za urne.  već …

Leila Višnjić i Astrid Eisenkopf

Politika 19.10.2018 16:23 Uhr

Kritika na nižem zaslušku žen

Prilikom gradišćanskoga Equal pay daya, ki će biti dojdući pandiljak, su danas u Željeznu Socijalistička mladina i Socijaldemokratske žene Gradišća upozoravale na nepravičnost med spoli. Gradišćanske žene da zaslužuju dandanas još svenek za skoro 20 procentov manje nego muži.  već …

Margit Marković

Školstvo 19.10.2018 13:05 Uhr

Umrla direktorica OŠ Cindrof

Kako se je petak dočulo, je neočekivano umrla direktorica osnovne škole Cindrof, Margit Marković, u 54. ljetu života. Marković je od 2004. ljeta bila na čelu osnovne škole Cindrof.

Dobitniki projekta za suhoe sinokoše

Školstvo 19.10.2018 13:02 Uhr

Odlikovanje za osnovne škole Vorištan i Cindrof

Osnovne škole Vorištan i Cindrof su uz druge odlikovane za sudjelivanje pri projektu o suhi sinokoša s naslovom „Šaro Gradišće“. Jedno školsko ljeto dugo su se školari i školarice intenzivno bavili suhimi sinokošami, ke nudu mnogim i ugroženim raslinam i živinam životni prostor.  već …

Dičja grupa Viverica na izletu u čuvarnici Trajštof

Kronika 19.10.2018 12:45 Uhr

Viverica išće odgojiteljicu

Hrvatski centar u Beču išće za svoju dvojezičnu dičju grupu Vivericu odgojiteljicu. S početkom dojdućega ljeta i ograničeno na dvoja ljeta tribaju odgojiteljicu s punim zaposljenjem, ar će jedna od odgojiteljic pojti u karenciju. Važna kompetencija za ov posalo je polag Centra jezična kompetencija.  već …

ORF Radio Gradišće

Radio 18.10.2018 16:29 Uhr

Gost u „Mahlzeit“ Clemens Ivanschitz

Gost u radio emisiji Mahlzeit Burgenland će biti zutra Clemens Ivanschitz iz Pajngrta. 38-ljetni jur 25 ljet dugo uzgaja golube pismonoše, kimi sudjeluje i pri naticanji u Austriji i inozemstvu. S jednim golubom je Ivanschitz pri prvenstvu u Portugalu nastao europski meštar. Emisija Mahlzeit Burgenland počinje u 11.00 na valu Radija Gradišće.

Snimanje HRT-a u Gradišću

Kronika 18.10.2018 13:48 Uhr

Snimanje HRT-a u Gradišću

U poslidnji dani je ekipa Hrvatske televizije bila na snimanju u Gradišću. Reporterka Silvija Trnčević će napraviti reportaže za novu televizijsku emisiju HRT-a, „Globalna Hrvatska“. Hrvatski televizijski team je snimio i u Zemaljskom študiju ORF-a u Željeznu.  već …

Dobitniki nagrade gradišćanska knjiga

Literatura 18.10.2018 12:20 Uhr

Nagrada za knjigu „Hugo i čarobnjak“

U dvorcu u Verešvaru su čer po četvrti put dodilili „Gradišćansku nagradu za knjigu 3x7“. U kategoriji dičje ili omladinske literature je nagradu dobila dičja knjiga „Hugo i čarobnjak“ dvojezičnih pedagogic Silvije Mühlgaszner i Nicole Varga. Tim je po prvi put povijesti ove nagrade prvo mjesto osvojio team gradišćanskohrvatskih autoric.  već …

Tag der Lehre im Lisztzentrum Raiding

Karijera 17.10.2018 17:17 Uhr

Visoka vridnost stručnih djelačev

Prilikom današnjega „Dana inuševanja“ upozorava Zemlja Gradišće na visoku vridnost izobrazbe za stručnoga djelača. Zvana toga da su šance za posao i karijeru mnogovrsne po uspješnom završetku izobrazbe za obrt.  već …

Akcija za gibanje u gimnaziji Matrštof

Zdravlje 17.10.2018 17:12 Uhr

Gimnazija Matrštof: dan u znaku gibanja

Zastupniki Savezne gimnazije Matrštof su danas pozvali na osebujno pišačenje, pri kom su sudjelivali svi školari i školarice. Školari su jutro pišačili iz različnih mjest u okolici do škole u Matrštofu.  već …

Grenzkontrollen Deutschkreutz Ungarn Lohn- und Sozialdumping Finanzpolizei Grenze

Granica 17.10.2018 15:50 Uhr

Granične kontrole po 11. novembru

Po Austriji su i Nimška i Danska nazvistile, da ćedu po 11. novembru podužiti granične kontrole za pol ljeta, ada do 11. maja 2019. ljeta. Granične kontrole u Austriji bi pogodile pred svim Gradišće.  već …

Teatar Lorenza Janeschitza u Gerištofu

Kazališće 17.10.2018 13:38 Uhr

Gerištof ima teatar male umjetnosti

U Gerištofu su pred kratkim otvorili kazališće male umjetnosti. Lorenc Janešić je iz bivših štalov stvorio kazališni prostor za 32 peršone. U budućnosti ćedu ovde prirediti ne samo predstave za dicu nego i kulturne večeri za odrašćene.  već …