Energija 25.5. 14.51 Uhr

Fotovoltaična naprava na PADO-u Pandrof

Na kupovnom centru PADO u Pandrofu ćedu izgraditi najveću fotovoltaičnu napravu na krovu. Na oko 7.500 kvadratnih metrov ćedu inštalirati 4.000 PV-panelov. Uza to ćedu na parkirališće galerije izgraditi 12 e-štacijov za punjenje.

Fotovoltaična naprava
Nutarnja Politika 25.5. 13.26 Uhr

Carić potvrdjen kot kotarski predstojnik

Cogrštofac Christoph Carić je opet odibran kot predstojnik Narodne stranke u kotaru Željezno. Pri stranačkom kotarskom danu je dostao 100 procentov glasov delegatov.

Kristof Carić
Kultura 25.5. 12.31 Uhr

Gradišćanski Kul(t)inarium s Kolo Slavujem

Još srijedu je u Beču kod crikve Am Hof Gradišćanski kul(t)inarium. Već od 30 gastronomov i poduzetnikov od pandiljka predstavlja Gradišće iz kulinarijske, kulturne i turističke perspektive. Utorak navečer je nastupio i folklorni ansambl Kolo Slavuj i tim reprezentirao gradišćanskohrvatsku narodnu grupu.

Kolo Slavuj nastupa pri Gradišćanskom Kul(t)inarijumu
Kultura 24.5. 16.54 Uhr

Festival jačkarov u Solunku

Na tvrdjavi u Solunku su čer pandiljak održali Feštu pjevačev BurgKLANG. Sudjelivali su gradišćanski omladinski zbori, med njimi i školski zbor Dvojezične gimnazije u Borti i zbor Terezijanuma.

Klangfrühling Solunak
Gospodarstvo 24.5. 14.28 Uhr

Hrvatska na sajmu vina VieVinum

U Beču je čer pandiljak završio najveći vinski sajam Austrije VieVinum. Već od 800 medjunarodnih izlagačev iz 50 zemalj je predstavilo svoja vina, različne produkte kot i vinsku regiju. Hrvatska je bila zastupana s jednim štandom. Predstavili su vinsku regiju Slavonije i Baranje.

VieVinum
Društva 24.5. 13.17 Uhr

Novo društvo „Okoliš Filež“

U Filežu su pred kratkim utemeljili novo društvo za čuvanje okolišnoga svita. Društvo imenom „Okoliš Filež“ neka zbudi svist za čuvanje prirode i klime, kot i za održivost u tri seli veleopćine, to su Filež, Mjenovo i Gerištof.

Mia Kostyan i Madeleine Schreiber
politika 24.5. 12.05 Uhr

Konac maskov u supermarketi

S prvim junijom se već ne moraju nositi maske. Obaveza nošenja maske da pauzira za tri misece, je izjavio savezni ministar zdravlja Johannes Rauch od Zelenih. To znači da maska već nije potribna u trgovina, supermarketi kot i u javnom prometu.

FFP2-Maske am Asphalt
Kultura 24.5. 11.55 Uhr

Jelena Kočiš treta pri saveznom naticanju

Mlada guslačica Jelena Kočiš je bila uspješna pri saveznom naticanju Prima la musica u Vorarlbergu. 11-ljetna Dolnjopuljanka je došla na treto mjesto. U nje kategoriji 10- do 11-ljetnih se je naticao 21 muzičar i muzičarka iz cijele Austrije, Liechtensteina i Južnoga Tirola.

Jelena Kočiš treto mjesto pri saveznom naticanju prima la musica
Kultura 23.5. 18.20 Uhr

Otvoren Kulturni centar u Matrštofu

U Matrštofu su nedilju otvorili novi Kulturni centar. Osam ljet dugo je centar bio zatvoren, ar su ga sanirali i proširili. U zgradi su sada smješćene i druge institucije a osebito težišće leži na literaturi.

KUZ Mattersburg eröffnet
šport 23.5. 16.18 Uhr

Nogometni rezultati vikenda

Regionalnoligaš Rasporak je nedilju dobio 4:3 protiv Admira Juniors. Momčad ali ostaje na zadnjem mjestu tablice. U Gradišćanskoj ligi je Klimpuh zgubio protiv Fideša 2:4.

Nogomet žoga