pedibus trajštof 2018

Školstvo 21.09.– 12:46 Uhr

Pedibus za školare u Trajštofu

U Trajštofu su početkom školskoga ljeta upeljali takozvani Pedibus za školare. Pri projektu idu dica uz pratnju odrasloga piše po odredjenoj ruti u školu, svaki dan u isto vrime i s odredjenimi stanicami, kade čekaju na drugu dicu. Kampanja za prometnu sigurnost stoji pod geslom „Dica sigurna na putu“.   već …

Zemaljska škola ognjobrancev 70

Školstvo 20.09.– 17:33 Uhr

Škola ognjobrancev je 70 ljet stara

Gradišćanska zemaljska škola ognjobrancev u Željeznu je četvrtak svečevala 70. obljetnicu postojanja. Pri svetačnom aktu su sudjelivali vrhovni zemaljski političari kot i zastupniki crikve.   već …

daljnje visti

dica čuvarnica Cindrof

Štatistika 21.09.2018 17:29 Uhr

Najveć nesrić s dicom u slobodnom vrimenu

U Gradišću se najveć nesrić s dicom stane u slobodnom vrimenu. To kaže aktualno istraživanje prometnoga kluba Austrija VCÖ. Lani se je 55 dice unesrićilo, skoro 90 procentov nesrić se je stalo u slobodnom vrimenu a ne na školskom putu. Pozitivno je 2017. ljeta bilo, da na gradišćanski cesta nije bila ni jedna smrtna prometna nesrića s ditetom.

Team Austrija toflja

Kronika 21.09.2018 17:02 Uhr

Panonska toflja Željezno ima premalo pinez

Panonska toflja u Željeznu ima opet financijske poteškoće. Kot je rekla Andrea Roschek, predsjednica društva, ko dili nepokvarenu hranu na ljude u stiski, imaju još samo pinez za svoj posao do konca septembra.  već …

školari se vježbaju

21.09.2018 12:31 Uhr

Školari se vježbaju ponašanje u prometu

Momentano teče ÖAMTC-akcija za prometnu sigurnost Halo auto. Školari Nove Gore i Pinkovca su se ov tajedan u okviru akcije „Halo auto“ vježbala, kako dugo triba auto dokle postane. Pri akciji je sudjelivala i osnovna škola Vulkaprodrštof.  već …

Bankomatdiebstahl Kittsee

21.09.2018 12:17 Uhr

Kradja bankomata u Gijeci

U Gijeci su petak kratko po polnoći nepoznati počinitelji ukrali bankomat iz predsobe filijale banke. Polag policije su se malim, bijelim transporterom prez registracijskih tablic ponajzad zavezli prema foajeu filijale Erste-banke.  već …

Gradišćanska zemaljska vlada

Politika 20.09.2018 12:52 Uhr

Sabor se bavi i poduženjem A3

Pri današnjoj sjednici Zemaljskoga sabora su jednoglasno zaključili novi zakon za podupiranje gradnje stanov. Povišili su granicu zasluška, tako da će već ljudi imati pravo na podupiranje. Zakon će valjati retroaktivno od 1. septembra ovoga ljeta.  već …

Natpis škola uzlop

Školstvo 20.09.2018 12:38 Uhr

Školari su polipšali cestu

U okviru Europskoga tajedna mobilnosti, koga priredjuju u ovom tajednu, su dica Osnovne škole Uzlop srijedu dopodne slikala na cesti pred školom. Na dvojezični natpis Osnovna škola Uzlop/Volksschule Oslip su školari i školarice naslikali kitice i ovako polipšali cestu pred školom.  već …

školske knjige memo 1 i 2, na putu

Školstvo 19.09.2018 17:32 Uhr

Nove školske knjige „Na putu“

S novim školskim ljetom postoji novi udžbenik hrvatskoga jezika za dvojezične Nove sridnje škole s naslovom „Na putu“. Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (HKDC) je izdao ov jur drugi svezak s ovim naslovom, koga su izdjelali hrvatski učitelji iz Gradišća.  već …

18.05.18 petar palković izlaže u zemaljskoj galeriji

Kultura 19.09.2018 16:41 Uhr

Prik 1.500 ljudi pohodilo izložbu karikaturov

Druga izložba, i to izložba karikaturov s naslovom „Oštrim perom“ u Projektnom prostoru Zemaljske galerije u Željeznu je medjutim zatvorena. Ona je imala dobar odziv kod domaćih gostov i turistov. Svega skupa je prik 1.500 ljdui pohodilo izložbu četirih karikaturistov, med njimi je bio i karikaturist Hrvatskih novin Petar Palković.  već …

Kristina Grafl izložba Gornje Šice

Kultura 19.09.2018 12:40 Uhr

Christine Grafl izlaže u Gornji Šica

U Kulturnom centru Gornje Šice su utorak navečer otvorili izložbu umjetnice Christine Grafl. Pod naslovom U prostoru i vrimenu prezentira slike u akrilu i grafična djela. Vulkaprodrštofka Grafl, ka svečuje u ovom ljetu svoj 70. rodjendan, se jur 40 ljet intenzivno bavi likovnom umjetnošću.  već …

Dvojezična gimnazija Borta u Zadru

Školstvo 19.09.2018 12:00 Uhr

Hrvatski gimnazijalci iz Borte u Zadru

Četvrti i šesti hrvatski razred Dvojezične gimnazije Borta su projdući tajedan bili u Zadru. U okviru tajedna hrvatskoga jezika su školarice i školari pod peljanjem profesorov Tereze Becha i Gorana Patekara imali peljanje kroz stari grad Zadra i pohodili osnovnu školu Šimuna Kožičića Benje.  već …

Daniela Fritz mit ihrem Pferd Fairytale

Šport 19.09.2018 12:00 Uhr

Cindrofka Daniela Fritz pri svitski igra jahačev

Daniela Fritz iz Cindrofa sudjeluje pri svitski jahački igra u Sjedinjeni amerikanski država. U naticanju u voltižiranju za žene je 23-ljetna po obaveznom programu na tretom mjestu. Danas srijedu stoji na programu slobodni sastav.

Grb Stinjaki

Gospodarstvo 18.09.2018 17:52 Uhr

Druga fotovoltaična naprava općine

Stinjaki ćedu dostati fotovoltaičnu napravu na krovu dvorane za različne prirebe. To je jednoglasno zaključio općinski tanač Stinjakov pri svojoj sjednici početkom septembra.  već …

HKD logo

Hrvatska društva 18.09.2018 17:17 Uhr

Promjene u štabu zaposlenih HKD-a

U uredu Hrvatskoga kulturnoga društva u Željeznu je došlo do promjene u teamu zaposlenih suradnikov. Po odlasku tajnika Matthiasa Wagner iz Pinkovca će Katarina Zvonarić iz Velikoga Borištofa od 1. oktobra djelati 20 uri u tajednu za HKD, od toga kot jur dosle deset ur za uredjivanje biblioteke društva.  već …

Barbara Raič izložba vinograd Cogrštof

Izložba 18.09.2018 13:07 Uhr

Umjetnost u cogrštofskom vinogradu

Hrvatska umjetnica Barbara Raič je projduću subotu imala u Cogrštofu izložbu u vinogradu Na velikom vrhu. Vinogradar Mate Kliković je uslišio želju umjetnice, da ovde prezentira nje velikoformatne apstraktne slike u tri i pol ure dugoj izložbi s naslovom „Pohvala trsju“.  već …

Ulična fešta 2018

Priredba 18.09.2018 12:40 Uhr

Od kulinarike do sajma knjig

Hrvatski centar u Beču je projdući vikend održao Uličnu feštu. Petak i subotu su pod vedrim nebom u Schwindgasse pred stanom broj 14 kot i u društveni prostorija priredili bogat program od kulinarike prik sajma knjig i CD-ov do muzike.  već …

Vilma Steindling

Literatura 17.09.2018 17:58 Uhr

Prezentirana knjiga o žitku Vilme Steindling

U Kugi u Velikom Borištofu su subotu predstavili knjgu na nimškom jeziku o komunističkoj židovki u otporu s imenom Vilma Steindling. Knjigu je napisala Ruth Steindling skupa s Claudijom Erdheim o svojoj majki, ka se je borila u otporu i preživila koncentracione logore Auschwitz i Ravensbrück.  već …

Kegel-EM der Gehörlosen

Šport 17.09.2018 16:54 Uhr

Rezultati u kegljanju u 2. kolu prvenstva

U Superligi, najvišem razredu športskoga kegljanja u Austriji, je SKC Mali Borištof dostignuo vani protiv Ricinje remi od 4:4. Maloborištofci su u tabeli na 8. mjestu. U Prvoj saveznoj ligi muži istok je Veliki Borištof zgubio protiv druge momčadi Neunkirchena 2:6.  već …

Nesrića 17.09.2018 12:58 Uhr

Teško ranjena biciklistica u Uzlopu

U Uzlopu je pandiljak jutro teško ranjena biciklistica pri prometnoj nesrići. Žena je kolidirala s drugom bicklisticom ka je lako ranjena. Nesrića se je dogodila na glavnoj cesti Uzlopa. Teško ranjenu biciklisticu su otprimili u bolnicu Željezno. Lako ranjenu biciklisticu su na licu mjesta mogli opskrbiti. Kola za spašavanje, praktični vračitelj i policija su bili na mjestu nesriće.