Kronika 21.11. 17.16 Uhr

Otvorena nova policijska inšpekcija Rohunac

U Rohuncu su četvrtak otvorili novu policijsku inšpekciju. Smješćena je u stambenom bloku u centru Rohunca, koga je pregradila Bortanska naseobinska zadruga. U Rohuncu jur od 1921. ljeta postoji policijska inšpekcija.

Nova policijska inšpekcija Rohunac
Promet 21.11. 17.00 Uhr

Nova vinjeta za 2,1 procenat draža

ASFINAG od konca novembra opet nudi nove vinjete za autopute i brze ceste. Cijena za plavu vinjetu je za 2,1 procenat viša nego za aktualnu. Nova vinjeta za običan auto na ljeto stoji 91 euro 10 centov, a za motorno kolce 36 eurov 20.

Digitale Vignette 2020
Kronika 21.11. 12.58 Uhr

Proces protiv žene, ka je krala pineze

U Zemaljskom sudu Željezno je četvrtak bila sudska rasprava protiv 20-ljetne Rumunjke, ka je pred pol ljeta u Pajngrtu i Šundrofu umamila svoje aldove i je isplinjila. Pokidob nisu došli potribni prisežniki su raspravu po 30 minuta prekinuli, ali kašnje su ju mogli nastaviti.

Opfer, Prozess
PROMET 20.11. 18.48 Uhr

Peticija protiv širokotračne željeznice

Nadstranačka platforma „Inicijativa gradjanov protiv širokotračne željeznice“ pobira potpise za svoju peticiju protiv projekta sada i online.

Logo protiv širokotračne željeznice
IZBORI 20.11. 17.55 Uhr

Skoro 460 ljudi manje smi glasovati

Pri zemaljski izbori u Gradišću 26. januara dojdućega ljeta će zasada 250.148 ljudi imati pravo glasovanja. U prispodobi sa zadnjimi izbori 2015. ljeta bi to bilo za skoro 460 ljudi manje. Ali broj biračev još nije definitivan.

Logo izbori 2020
Općinska politika 20.11. 15.31 Uhr

Selo se kani zalagati za pčele

Općina Vorištan je pokrenula projekt „Selo pčel“. Seoski pčelar je u vrtu Lozarskoga stana postavio deset košićev s ciljem, da stanovniki, a pred svim dica, doznaju već o važnosti ovih insektov i o produkciji meda.

Leo Cecil sa svojimi pčelami
ŠKOLSTVO 20.11. 15.01 Uhr

Forum većjezičnosti

Centar za inkluziju i većjezičnost Pedagoške visoke škole Gradišće je pozvao na forum većjezičnosti. Pedagogi, zastupniki obrazovnih institucijov, politike i gospodarstva su sudjelivali pri ovoj prvoj priredbi u Željeznu.

Oko 300 ljudi je sudjelivalo pri forumu većjezičnosti
Crikva 20.11. 12.52 Uhr

Aplikacija biškupije „Martinus“

Dijeceza Željezno nudi vlašću aplikaciju s imenom Martinus. Njom more korisnik dostati poruke, termine i kontakte k faram iz dijeceze. Zvana toga aplikacija sadržava galerije slik i informacije o različni tema.

Aplikacija biškupije
Europeada 20.11. 12.28 Uhr

Teška grupa za gradišćansku reprezentaciju

Pri 4. Europskom prvenstvo nogometnih momčadi autohtonih nacionalnih manjin u Koruškoj će reprezentacija gradišćanskih Hrvatov imati jake protivnike. U Škocijanu/St. Kanzianu su pukali utakmice ovoga prvenstva, ko će biti od 20. do 28. junija u Koruškoj.

Pukanje u Celovcu
20.11. 10.05 Uhr

Štipendij za istraživanje kognitivne biologije

Hrvatska znanstvenica Vedrana Šlipogor je dobila prestižni L’Orèalov štipendij za istraživačka dostignuća na području kognitivne biologije. L’Orèal Austrija dodiljuje ove štipendje u okviru medjunarodne inicijative For Women in Science sada jur 13. ljeto.

Vedrana Šlipogor