Koncert zbora Otvorena srca

Muzika 18.12.– 17:46 Uhr

Poseban koncert zbora Otvorena srca

Hrvatski centar u Beču i zbor „Otvorena srca“, ki ima svoje sidišće u Hrvatskom centru, su pozvali pandiljak navečer na tradicionalni božićni koncert pod geslom „Adeste fideles“.   već …

Dodiljene Lovre Karall nagrade

Kronika 18.12.– 13:38 Uhr

Dodiljene Lovre Karall nagrade

Pandiljak navečer su u Uzlopu dodili nagrade zaklade Lovre Karalla. Svega skupa su odlikovali 6 stručnih djel - med ovimi su i troja djela gradišćankih Hrvatic i Hrvata. Med odlikovanimi su Zrinka Kinda, Ana Marija Zvonarić i Marko Kölbl.   već …

daljnje visti

Vorištan vijećnica - općinski stan

Politika 18.12.2018 12:48 Uhr

Budžet Vorištana za 2019. zaključen

Pri sjednici općinskoga tanača Vorištana pandiljak navečer su mandatari većinom zaključili proračun za 2019. ljeto. Predvidjena su nutarzimanja i vandavanja u višini od 5,7 milioni eurov.  već …

A3 Pottendorf Unfall

Kronika 18.12.2018 12:16 Uhr

Smrtna prometna nesrića kod Vorištana

Na autoputu A3 kod Vorištana se je čer navečer dogodila smrtna prometna nesrića. U smir Željezna se je autovozač iz do sada nepoznatih uzrokov zavezao u sridnju šinu. Auto je konačno na drugom kolniku ostao stati.  već …

17.12.2018 12:23 Uhr

Feliks Miletić nadalje na čelu MUK-a

Odborniki Muzejskoga i kulturnoga društva Novoga Sela (MUK) su pred kratkim pozvali na generalnu sjednicu s odibiranjem novoga odbora. Feliks Miletić je sa 100 procentov glasov potvrdjen za predsjednika društva. Pri generalnoj sjednici su nadalje dali pregled o budući plani i bilancirali minulu periodu.  već …

Polizeiauto

17.12.2018 11:45 Uhr

Pandrof: uhapšene dvi kradljivice

U kupovnom centru u Pandrofu je policija uhapšila dvi kradljivice, ke su bile pokusile ukrasti mošnje iz torbov kupcev. Žene su 39 i 50 ljet stare i imaju bulgarsko državljanstvo. Zbog ovoga aktualnoga slušaja upozorava policija da bi ljudi pažljivo zahadjali sa svojimi dugovanji pri kupovanju božićnih darov.

Jugendparlament

Kronika 16.12.2018 16:09 Uhr

Matineja prilikom jubileja priznanja Romov

Prilikom 25. obljetnice priznanja romske manjine kot austrijanska narodna grupa su nedilju priredili matineju u plenarnoj dvorani u parlamentu. Predsjednica Saveznoga vijeća, Inge Posch-Gruska je otvorila priredbu, ka je stala pod motom „Mnogovrstnost i odgovornost. Manjinska prava u Austriji“.  već …

farnik Brei i biškup Živković

Kronika 16.12.2018 15:39 Uhr

Većjezični CD na tretom mjestu Ö3-rankinga

Novo publiciran božićni CD farnika Franza Breia, na kom jači i biškup dijeceze Željezno, Egidije Živković, je ov tajedan dospio na treto mjesto od svega skupa 40 najobljubljenijih albumov širom Austrije. Ranking je publicirao Ö3.  već …

Kalendar Gradišće 2019.

Publikacija 16.12.2018 14:11 Uhr

Prezentiran Kalendar Gradišće 2019

Pred kratkim su suradniki Hrvatskoga štamparskoga društva u Celindofu prezentirali Kalendar Gradišće, ljetopis Gradišćanskih Hrvatov, za 2019. ljeto. Aktualno izdanje ima 240 strani i je podiljeno u sedam tematskih krugov. Glavna tema je budućnost.  već …

Mütter mit Kinderwagen

Kronika 16.12.2018 13:44 Uhr

Raspisana Gradišćanska nagrada za obitelj

Još do 20. decembra se moru zainteresirani Gradišćanci i različne organizacije ili društva naticati za Gradišćansku nagradu za obitelj 2018. Za Gradišćansku nagradu za obitelj 2018, ku dodiljuje Zemaljski referat za obitelj, se more naticati s projekti ili inicijativami, ki olakšavaju familijam organizaciju podvaranja dice.  već …

Roma seit 25 Jahren anerkannte Volksgruppe, Rudolf Sarközi

Nutarnja politika 16.12.2018 13:36 Uhr

25. obljetnica priznanja Romov

16. decembra pred 25 ljeti su dostali u Austriji pripadniki Romov i Sintov oficijelno priznanje kot narodna grupa. Glavni odbor Nacionalnoga vijeća je jednoglasno zaključio priznanje 16. decembra 1993. ljeta, a to po dugotrajni rasprava.  već …

Študentice Pedagoške visoke škole u ORF-u

Naobrazba 15.12.2018 13:24 Uhr

Študentice na pohodu u ORF-u

Delegacija študentic Pedagoške visoke škole u Željeznu je petak pohodila Zemaljski študio ORF-a u Željeznu i Redakciju za narodne grupe. Študentice nisu pripadnice nijedne narodne grupe u Gradišću ali ipak se u okviru težišća, za ko su se upisale u tretom semestru, bavu s narodnimi grupami u Gradišću.  već …

Kultige Landpartie Vorištan

Nutarnja politika 15.12.2018 12:04 Uhr

Sastavljen je proračun za Vorištan

U Vorištanu su sastavili proračun za dojduće ljeto, koga kanu dojdući pandiljak pri sjednici općinskoga tanača zaključiti. U redovnom proračunu su predvidjena nutarzimanja i vandavanja u višini od 5,7 milioni eurov. U izvanrednom proračunu je 500.000 eurov nutarzimanj i vandavanj predvidjeno.  već …

S31 Sieggraben gesperrt

Promet 15.12.2018 11:21 Uhr

Zimski uvjeti su prouzrokovali poteškoće

Dijelom intenzivno padanje sniga u noći od petka na subotu je prouzrokovalo nekoliko nesrić širom Gradišća. Polag Zemaljske sigurnosne centrale su ognjobranci morali izvući 15 vozil iz jarkov a najmanje tri peršone su ranjene. Uz drugo se je i med Velikom Holovajnom i Vulkaprodrštofom dogodila prometna nesrića, pri koj je lako ranjena žena.

wanderndes Mahnmal Shoah Schüler

kultura 14.12.2018 17:06 Uhr

Školari su kreirali Schoah-spomenik

Školari tretoga razreda gimnazije Kurzwiese u Željeznu su kreirali Schoah-spomenik u obliku knjig. Svaka knjiga nosi ime od onih 13 školarov židovske vjere, ki su 1938. ljeta morali napustiti školu u Željeznu.  već …

Vičera  i kriminal Hrvatski centar

kultura 14.12.2018 16:59 Uhr

Kriminalna vičera u Hrvatskom centru

Večera i kriminal se je zvala priredba u Hrvatskom centru u Beču, ka je održana četvrtak navečer. Mladi glumci i autori su pozvali na interaktivnu vičeru, pri koj su svi zainteresirani mogli sudjelivati i pri tom pratili kako se riješi kriminalni slučaj. Ljetošnja priredba se je zvala „Blažene karmine“.  već …

Spomenkamen u Petrovom Selu

kultura 14.12.2018 14:20 Uhr

Završetak „kulturne jeseni“ u Petrovom Selu

U okviru ciklusa priredab pod geslom „kulturna jesen“ je četvrtak navečer Hrvatska samouprava Petrovo Selo pozvala na poslidnju priredbu. Na početku su se svi zainteresirani sastali pred bojnim spomenikom, kade su upalili sviće za pokojne muže i vojake, ki su pali pri Prvom svitskom boju.  već …

poštanska marka Cindrof

sela 14.12.2018 12:15 Uhr

Cindrof ima vlašću poštansku marku

U Cindrofu su dopodne predstavili vlašću poštansku marku. Prilikom ljetošnje 15. obljetnice postojanja poštanskoga partnera u Cindrofu je općina raspisala naticanje u slikanju u osnovnoj školi.  već …

Vorschau B Heute Jahresrückblick Show ORF

televizijski program 14.12.2018 11:25 Uhr

Osebujna Burgenland heute emisija

ORF Gradišće će petak navečer po prvi put emitirati osebujnu televizijsku emisiju Burgenland heute s retrospektivom na minulo 2018. ljeto. Emisija na ORF 2 će početi 20 minut po deveti navečer (21.20) i će durati prik pol ure dugo. Krez emisiju ćedu peljati Martin Ganster i Elisabeth Pauer a kot osebujan gost će nastupiti Angelika Tuifel, misica Gradišća 2018. ljeta.

Razgovor uz kamin u Vorištanu

Kronika 13.12.2018 15:58 Uhr

Razgovor uz kamin u Vorištanu

U Vorištanu su srijedu navečer suradniki djelatne zajednice Zavičajni arhiv pozvali na predavanje u seriji Razgovor uz kamin. Predavao je Herbert Sinovac o geologiji i morfologiji Vorištana.  već …