Šport 23.8. 12.56 Uhr

Srebro za plivačicu Lenu Grabowski

Plivačica Lena Grabowski iz Pandrofa je pri svitskom prvenstvu juniorov u Budimpešti srijedu osvojila srebro. 16-ljetna je u disciplini plivanja na hrptu prik 200 metrov nastala druga za Kanadjankom Hannom Jade.

Lena Grabowski
Naobrazba 22.8. 16.48 Uhr

Ljetna škola hrvatskoga identiteta

Grupa školarov Dvojezične gimnazije u Borti sudjeluje u ovom tajednu pri Ljetnoj školi hrvatskoga identiteta u Vukovaru, koga organizira Središnji ured za Hrvate izvan domovine. U projdućem školskom ljetu je treti hrvatski razred bortanske gimnazije sudjelivao pri projektu s naslovom „Korijeni“, ki ima cilj povezati Hrvate izvan Hrvatske.

Vukovar ljetna škola
Politika 22.8. 15.35 Uhr

Akcija Zelenih protiv preveć betona

Zeleni nanovič kritiziraju razantno pečaćenje tla u Gradišću. Primjer Pandrof, kade dalje izgradjuju kupovne centre, da je samo vrh onoga, ča se dogadja širom Gradišća, kritizira zeleni poslanik u zemaljski sabor, Wolfgang Spitzmüller.

Outlet Center Parndorf
Školstvo 22.8. 14.34 Uhr

Premalo dvojezičnih učiteljev

U novom školskom ljetu je polag Direkcije za naobrazbu Gradišće dijelom premalo učiteljev. Tako je u dvojezični osnovni škola nadalje premalo učiteljev za hrvatski jezik. Zbog toga ćedu opet nimški učitelji podučavati u neki dvojezični škola.

Osnovna škola Rasporak Pajngrt iz vana
22.8. 12.23 Uhr

Počeo simpozij „eu-art-network“

U Čelajevom malinu u Uzlopu počinje četvrtak 19. umjetnički simpozij „eu-art-network“. 22 umjetniki iz devet zemalj ćedu se do 30. augusta baviti temom identiteta pod geslom „Ja nisam, ča sam…ili človik kot žrtva svojega identiteta“. Med umjetniki je i slikar Klaus Ludwig Kerstinger iz Velikoga Borištofa.

organizatori eu-art-network u Uzlopu
Vjera 22.8. 11.31 Uhr

Zadnji hodočasniki ganuli prema Celju

Poslidnje hodočasne grupe iz hrvatskih sel Gradišća su četvrtak piše krenule na put u Celje. Rano jutro su se ganuli hodočasniki iz Vulkaprodrštofa, Celindofa, Štikaprona i gradišćanski Hrvati iz Beča. Sve grupe ćedu subotu dospiti u Celje.

Celjanska braća hodočasniki iz Beča
Jubilej 21.8. 18.05 Uhr

Spomentabla za jedinu žrtvu u augustu 1989.

U Lučmanu su pred kratkim otkrili spomentablu, kom neka se stanovniki spominjaju dogodjajev pred 30 ljeti na granici prema Ugarskoj. 21. augusta 1989. ljeta je naime umro arhitekt Kurt-Werner Schulz iz Weimara kad je kanio pobignuti prik granice u Austriju.

Gedenktafel für Kurt-Werner Schulz
Kulinarika 21.8. 18.00 Uhr

Prvi Gradišćanski dan rastokov

Broj rastokov u Gradišću znatno pada. Zbog toga je Zemaljska vlada zaključila novelu zakona o peljanju rastokov a je organizirala prvi Gradiščanski dan rastokov. Kot je rekla zemaljska savjetnica, Astrid Eisenkopf (SPÖ) je akcija završila jako uspješno. Sudjelivali su 23 rastoki skoro u svakom gradišćanskom kotaru.

Der Buschenschank Tripam
Znanost 21.8. 17.00 Uhr

Dokumentacija arheoloških iskapanj

Izašao je dupli broj Gradišćanskih domovinskih listov (Burgenländische Heimatblätter), ki je posvećen jednoj temi, i to arheološkim iskapanjem prilikom gradnje zaobilaznice Česna i prilikom poduženja brze ceste S31 od Gornje Pulje do Ratištofa.

Iskapanja kod Česna
Poljodjelstvo 21.8. 12.00 Uhr

Maloborištofac drugi pri naticanju u oranju

Seljačka mladina Gradišće je pred kratkim priredila 58. zemaljsko naticanje u oranju. U kategoriji pluga, ki ore zemlju samo u jedan smir, je položio Kristofer Fischer iz Maloga Borištofa drugo mjesto. Markus i Martin Tobler iz Rasporka su položili treto i četvrto mjesto.

Gradišćansko naticanje u oranju