Ana Šoretić naticanje Sipar Mošćenička Draga

Škola 12.12.– 16:46 Uhr

A. Šoretić gostovala u Velikom Borištofu

Autorica Ana Šoretić iz Cogrštofa je danas srijedu gostovala u Dvojezičnoj novoj sridnoj školi Veliki Borištof. Škola redovito pozove gradišćanskohrvatske pisce na literarne djelaonice, da školarom iz prve ruke približu suvrimenu hrvatsku literaturu. Polag direktorice škole, Elvire Heisinger dica jako dobro primu ovu ponudu.   već …

Grupa Jay Bow prezentirala prvi Singl

Muzika 12.12.– 12:34 Uhr

Grupa Jay Bow prezentirala prvi singl

Grupa Jay Bow, čiji kotrigi imaju vezu u Klimpuh, je subotu prezentirala svoj prvi video i singl s engleskim naslovom „Love will set you free“ u restoranu Henrici u Željeznu. Pet ljet postoji grupa Jay Bow, čiji četiri muzičari potiču iz Bosne i Hercegovine.   već …

daljnje visti

Pläne Bahnhof Parndorf

Kronika 12.12.2018 16:12 Uhr

Kritika zbog izgradnje kolodvora u Pandrofu

Izgradnja i saniranje kolodvora Pandrof Selo nadalje prouzrokuje kritiku. Narodna stranka pozdravlja moderniziranje, ali istovrimeno kritizira da se neće ostvariti potribovanje za sanitarnimi uredjaji.  već …

Ralf Egger

Kultura: likovna umjetnost 12.12.2018 16:07 Uhr

Umro je umjetnik Ralf Egger

Umro je slikar Ralf Egger, ki je živio u Trajštofu. Bio je 80 ljet star. Egger potiče iz Leobena. Študirao je slikarstvo i restauraciju na Akademiji likovne umjetnosti u Beču. Početkom 1970 ljet si je kupio seljački stan u Trajštofu i si onde uredio atelje.  već …

WIFI WLAN Laptop im Gras

Kronika 12.12.2018 11:38 Uhr

EU podupira izgradnju WLAN-a u općina

Europska komisija podupira inštaliranje besplatnoga WLAN-pristupa u internet na javni mjesti. U Gradišću ćedu u prvom kolu isplatiti svega skupa 255.000 eurov za uredjenje takovih WLAN-hotspotov u 17 općin. Med izibranimi su i općine Frakanava-Dolnja Pulja, Vorištan i Stinjaki sa Stinjačkim Vrhom.  već …

Pichler Južna Afrika

Tenis 11.12.2018 17:43 Uhr

Pichler dobio turnir u Južnoj Afriki

Tenisač David Pichler iz Uzlopa je s njegovim partnerom Sebastianom Prechtlom iz Nimške dobio turnir u Južnoj Afriki. U finalu su potukli Poljake Kossek/Smola 6:3, 7:5. Za 22-ljetnoga Pichlera je ovo bio jur 17. dobitak Futures-turnira pri naticanju parov. Ljetos je dobio četire pute, svaki put s drugimi partneri. Pri naticanju pojedincev je David Pichler samo jednoč dobio.

Rosalia Rozalija

Kronika 11.12.2018 16:26 Uhr

Raspišena nagrada za čuvanje okoliša

Zemlja Gradišće je raspisala nagrade za projekte, ki pridonesu poboljšanju okolišnoga svita u Gradišću. Naticati se moru privatniki, poduzeća, društva, organizacije, općine, škole i čuvarnice.  već …

biodvor Martina Schmit 5 ljet svečevanje Cogrštof

Hrana 11.12.2018 15:09 Uhr

Ofenziva za bioprodukte u Gradišću

Gradišćanci kupuju sve već bioloških produktov. Polag AMA-e, Agarmarkt Austria je pri prosječnom kupovanju 9 procentov hrane iz biološke produkcije, tendencija raste. Pred trimi ljeti je udio iznašao 7,7 procentov.  već …

ABOL Nikola Sučić

Znanstvenost 11.12.2018 13:49 Uhr

ABOL spravišće u Beču

U Beču je bio dvodnevni sastanak stručnjakov, ki se bavu s istraživanjem genetskoga koda svih vrsti živin, rastlin i vrganji. Na ovo 5. ABOL spravišće, to je kratica za Austrian barcode of life, je došlo oko 190 znanstvenikov iz cijele Austrije.  već …

Zavod za pomoć

Kronika 11.12.2018 12:48 Uhr

Zavod za pomoć išće suradnike

Gradišćanski zavod za pomoć išće suradnike za podvaranje nemoćnih ljudi. Velikom plakatnom akcijom pod geslom „Dojdi u team“ širom zemlje vabu za ljude, ki bi podvarali starce i betežnike. Potribno bi bilo najmanje 20 novih suradnikov.  već …

deklaracija ljudska prava

Jubilej 10.12.2018 14:22 Uhr

70 ljet svitski dan ljudskih prav

Danas pred 70-imi ljeti, 10. decembra 1948 je generalno spravišće Ujedinjenih narodov zaključilo deklaraciju o ljudski pravi. Prvi od 30 članov glasi, da su svi ljudi rodjeni slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravu. Od onda se na ov dan širom svita svečuje Dan ljudskih prav.  već …

Generalna sjednica HŠTD

Kronika 10.12.2018 14:03 Uhr

Generalna sjednica HŠtD

Hrvatsko štamparsko društvo je nedilju pri svojoj generalnoj sjednici u Celindofu potvrdilo odbor. Ivica Mikula je ostao predsjednik, Raimund Wagner potpredsjednik, Rita Jandrišić tajnica i Klaus Čenar blagajnik društva.  već …

Nova biblioteka Kuga

Kronika 10.12.2018 13:07 Uhr

Otvorili su javnu biblioteku u Kugi

U Kugi u Velikom Borištofu su otvorili javnu biblioteku, i to u prostorija za seminare na prvom katu. Momentano imaju u biblioteki blizu 700 knjig. Velik dio je hrvatska i nimška literature, knjige za dicu i mladinu kot i CD-i, DVD-i i muzičke kazete.  već …

Gerhard Gutruf

Kultura 09.12.2018 17:23 Uhr

Gerhard Gutruf izlaže u Rimu

Slikar, grafičar i teoretičar umjetnosti, Gerhard Gutruf rodom iz Fileža kaže svoje umjetnine u vlašćoj zložbi u muzeju cesarskih forumov u Rimu. Sve 32 umjetnine u različni tehnika i formati su inspirirane od Kolosseuma.  već …

Crikva na brigu

Crikva 09.12.2018 17:15 Uhr

Umjetnine za saniranje Crikve na brigu

U Željeznu pobiraju milodare za obdržanje kalvarije Crikve na brigu posebnom akcijom. Prodajom 300 egzemplarov signiranih tiskov umjetnika Seppa Laubnera kanu podupirati saniranje kalvarije, ko će durati nekoliko ljet dugo. Svaki tisak s motivom Crikve na brigu stoji 100 eurov. Stroški za saniranje iznašaju oko 1,2 milione eurov.

cimitor Vorištan

Kronika 09.12.2018 17:00 Uhr

Saniranje cimitora u Vorištanu

U Vorištanu su počeli saniranjem cimitora s ciljem, da ga u dojdući ljeti postepeno obnovu. Kot prvi korak su novo izmirili cijeli cimitor i sastavili plan položaja grobov. Digitalno zapisivanje podatkov neka služi kot baza za koncept saniranja.  već …

15 ljet Elektrikeri

Kultura 09.12.2018 16:19 Uhr

15 ljet Elektrikeri

U Kugi u Velikom Borištofu su čer subotu Elektrikeri velikom feštom svečevali svoj 15. jubilej postojanja. Elektrikeri, to su jačkar Marco Blascetta, basist Nikola Zeichmann, gitarist Luka Zeichmann i bubnjar Michael Schreiber. Muzičari iz Dolnje Pulje, Fileža i Maloga Borištofa su uspješno sudjelivali pri različni naticanji.  već …

Pregradnja gimnazija Matrštof

Kronika 09.12.2018 16:05 Uhr

Pregradnja gimnazije Matrštof napredjuje

Pregradnja i proširenje Savezne gimnazije u Matrštofu napredjuje. Sada su svečevali likov. Ljetos u maju su počeli s pripravnimi djeli i rušenjem pojedinih dijelov škole iz 1970 ljet. Za vrime gradjevinskih djel su neke razrede preselili u kontejnere.  već …

Kolo Slavuj adventski koncerti

Kultura 08.12.2018 11:45 Uhr

Kolo Slavuj: „Zajačimo maljahnomu“

Folklorni ansambl „Kolo Slavuj“ je u tri koncerti pod geslom „Zajačimo maljahnomu“ prezentirao program s hrvatskimi adventskimi i božićnimi jačkami. Stare i novije tradicionalne adventske i božićne jačke iz svih krajev, kade živu Gradišćanski Hrvati je zavježbao Filip Tyran.  već …

farnik Brei i biškup Živković

Crikva 08.12.2018 11:40 Uhr

Božićni CD farnika Breia s biškupom

Pojavio se je božićni CD pjevajućega farnika Franza Breia, na kom jači i dijecezanski biškup Egidije Živković. Album sadržava 18 jačak, med tim i većjezičnu verziju najpoznatije božićne jačke „Tiha noć“. Živković jači skupa s Breiom tri kitice u tri jeziki i daljnju kiticu sa stihi na četiri jeziki  već …

Alfred Rešetar

Crikva 08.12.2018 11:00 Uhr

Alfred Rešetar 25 ljet dijakon

Rodjeni Čembanac Alfred Rešetar svečuje srebrni jubilej kot dijakon. Pred 25-imi ljeti, ada 8. decembra 1993. ljeta ga je blagoslovio tadašnji biškup Željezna Pavao Iby. Rešetar je po gimnaziji u Matrštofu apsolvirao Pedagošku akademiju u Željeznu. 70-ljetni Alfred Rešetar živi i djela u Rohuncu.