Promet 18.2. 16.23 Uhr

Za parkiranje kod bolnice se plaća

U Borti, i to u cesta okolo bolnice, se od sada mora plaćati za parkiranje. Tim kanu rasteretiti nategnutu situaciju zbog manjkanja mjest za parkiranje i za ljude, ki onde stanuju.

Bortanska bolnica
Šport 18.2. 15.47 Uhr

Maloborištofci su dobili Gradišćanski kup

Kegljaši Maloga Borištofa su dobili Gradišćanski kup u kegljanju. Pri finalu u Gornjoj Pulji su muži zrušili 3512 kegljev i osvojili 20 bodov. Tim su nastali prvi pred Solunkom i Andauom.

Kegljanje
Politika 18.2. 15.28 Uhr

Milanović je novi predsjednik Hrvatske

Na Pantovčaku, rezidenciji hrvatskih predsjednikov u Zagrebu, je utorak napodne bila inauguracija Zorana Milanovića za predsjednika Republike Hrvatske. Milanović je prisegu položio pred predsjednikom Ustavnoga suda Miroslavom Šeparovićem.

Inauguracija predsjednika Milanovića
Politika 18.2. 14.45 Uhr

Doskozil položio prisegu u Hofburgu

Zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil (SPÖ) je utorak dopodne u bečanskom Hofburgu položio prisegu pred saveznim predsjednikom Aleksandrom Van der Bellenom. Doskozil je potom nazvistio, da kani proširiti kontrolna prava i za pregledavanje Zemaljskoga holdinga Gradišće.

Prisega Hansa Petra Doskozila
Kronika 18.2. 12.03 Uhr

Cobra pomogla pri gašenju u Pandrofu

U Pandrofu je pandiljak otpodne pri varenju u gradjevinskoj firmi počela goriti floša za plin. Pandrofski ognjogasci nisu mogli ugasiti oganj nego su zvali posebnu jedinicu policije.

Ognjogasci pri djelu
narodne grupe 17.2. 15.57 Uhr

MEN-seminar u Csolnoku

U Csolnoku u Ugarskoj je Mladina europskih narodnih grup (MEN) održala seminar na temu ljudska prava. Kot prvo je oko 20 sudionikov iz različnih europskih nacionalnih manjin upoznalo širju definiciju pojma manjina, povida Mjenovka Vera Buranić, predsjednica Hrvatskoga akademskoga kluba (HAK).

Seminar Mladine europskih narodnih grup (MEN) u Ugarskoj
politika 17.2. 11.53 Uhr

Sabor konstituiran, Doskozil odibran

U Željeznu se je pandiljak dopodne konstituirao Gradišćanski zemaljski sabor. Priseglo je 36 poslanikov. Potom je sabor s glasi ne samo SPÖ-a nego i ÖVP-a, Slobodnjakov i Zelenih odibrao Hansa Petra Doskozila za zemaljskoga poglavara i novu zemaljsku vladu.

sabor konstituiran doskozil prisegao landtag
politika 17.2. 11.40 Uhr

Fazekaš: Umjetno konstruirana debata

Govorač ÖVP-a Gradišće za narodne grupe i poslanik u zemaljski sabor, Patrik Fazekaš je reagirao na kritiku zbog premješćenja nadležnosti za narodne grupe iz saveznoga kancelarstva u ministarstvo integracije.

Patrik Fazekaš
književnost 17.2. 11.15 Uhr

Martens predstavio biografiju o Ivi Andriću

Korespondent novin „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ Michael Martens je u Stanu literature u Matrštofu predstavio svoju biografiju nobelovca Ive Andrića.

martens prezentirao knjigu o andricu matrštof san literature ivo andrić
Zabav 16.2. 17.45 Uhr

Dičji bal u maska u Beču

Školska sekcija Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva (HGKD) u Beču je subotu pozvala na dičji bal u maska. Po drugi put su ovu mesopusnu feštu za dicu priredili u petom bečanskom kotaru u dvorani fare Svetoga Florijana.

Dičji bal u maska u Beču