Kronika 27.10. 15.17 Uhr

Čajta predstavljena u „Dobro jutro Austrija“

Čajta je utorak jutro bila gost u jutarnjoj televizijskoj emisiji ORF-a „Dobro jutro Austrija/ Guten Morgen Österreich“. Selo su predstavili kot rado primljenu kulisu za različne krimiće kot naprimjer „Schnell ermittelt“, „Medicopter 117“ ili „Landkrimi Kreuz des Südens“.

Ortsbild Schachendorf
Kronika 27.10. 12.09 Uhr

Novi dom dijeceze Željezno u Beču

Dijeceza Željezno je u Beču uredila 27 malih apartmanov za gradišćanske študente, inuše i pendlere. Cilj je bio Gradišćancem u Beču stvoriti mogućnost za stanovanje, ko nije predrago.

Wohnhaus Diözese Eisenstadt in Wien
Gospodarstvo i Klima 27.10. 11.48 Uhr

Akcija za čuvanje klime u parku vjetarnic

U parku vjetarnic u Filežu je Energija Gradišće pokrenula akciju sadjenja stabalj i bušnjov. Ide za prirodni način čuvanja protiv erozije i stvaranja životnoga prostora za živine i insekte kot i za čuvanje klime.

Akcija za čuvanje klime Filež park vjetarnic
Kronika 27.10. 10.42 Uhr

Smrtna nesrića s biciklom u Pinkovcu

U noći na nedilju je u Pinkovcu došlo do smrtne nesriće s biciklom. 49- ljetni muž je spao s biciklom. Vozačica, ka se je s autom mimo vozila, je vidila muža ležati na tlu i je alarmirala hitnu pomoć. Došla je prekasno. Unesrićeni je umro još na licu mjesta.

Blaulicht auf Polizeiwagen
Korona 26.10. 14.59 Uhr

Korona u kotarskom poglavarstvu Gornje Pulje

U kotarskom poglavarstvu u Gornjoj Pulji je sedam suradnikov pozitivno testirano na koronavirus. Zbog toga privrimeno neće biti vrimena primanja strankov. U hitni slučaju je peršonski pohod samo moguć po telefonskoj najavi.

Coronavirus
Znanost 26.10. 12.02 Uhr

Izašao Leksikon hrvatskoga iseljeničtva

Hrvatska matica iseljenika i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar su predstavili prvo tiskano izdanje Leksikona hrvatskoga iseljeničtva i manjin u dvorani Kluba Matis u Zagrebu. Leksikografski prvijenac su uredili Vlado Šakić i Ljiljana Dobrovšak skupa s brojnimi suradniki.

leksikon hrvatskoga iseljeničtva
Manjine 26.10. 12.02 Uhr

Novi projekt Hrvatske matice iseljenika

Hrvatska matica iseljenika je pokrenula projekt o odnosu mladih pripadnikov hrvatske manjinske zajednice prema vlašćoj hrvatskoj kulturi i tradiciji. U okviru ovoga projekta išću dičje prinose za znanstvena i stručna istraživanja.

Hrvatska matica iseljenika projekt „Što mi zači“
Korona 25.10. 11.41 Uhr

Dušobrižnička služba osebujno teška

Dušobrižnička služba u bolnica i starački domu je za vrime korone osebujno teška. To je potvrdio dušobrižnik i rektor staračkoga Doma svetoga Martina i staračkoga doma gradišćanskoga Pomoćnoga djela u Željeznu, Joško Kuzmić.

Ein Pfleger hilft einem alten Mann beim gehen mit dem Rollator
Korona 25.10. 9.39 Uhr

Oštrije mjere protiv korone u crikva

Od nedilje, 25. oktobra početo valjaju i u katoličanskoj crikvi oštrije mjere protiv korone, i to za pokope, zbore i muzičke grupe. To je subotu zaključila biškupska konferencija.

Crikva Trajštof
Kultura 25.10. 9.37 Uhr

Kulturni boni za podupiranje umjetnikov

Pomoćni projekt za podupiranje domaćih umjetnikov, koga je početkom junija pokrenula zemlja Gradišće, dobro funkcionira. Upeljali su takozvane kulturne bone.

Klaus Ludwig Kerstinger izožba Wels i umjetnina miseca zemaljska galerija