Kronika 18.7. 17.19 Uhr

Oproštaj Antona Slavića na vikend

Pokop farnika Antona Slavića će biti subotu, 20. jula u Mjenovu. U 9:00 će se u farskoj crikvi moliti za pokojnoga a u 10:00 će biti sveta maša zadušnica. Po tom ćedu položiti smrtne ostatke u grob na mjenovskom cimitoru.

Anton Slavić
Šport 18.7. 16.47 Uhr

Pichler dostignuo četvrtfinale u Kramsachu

Tenisač David Pichler je pri turniru za svitsku ranglistu u Kramsachu, Tirolu dostignuo četvrtfinale. U drugom kolu pojedincev je četvrtak napodne dobio protiv Andreje Bolle iz Italije 6:4, 2:6 i 6:2.

licnosti david pichler sport šport tenis tennis
Vanjska politika 18.7. 16.30 Uhr

Imenovan novi hrvatski ministar vanjskih poslov

Gordan Grlić Radman, sadašnji veleposlanik Republike Hrvatske u Nimškoj, će nastati novi ministar vanjskih poslov Hrvatske. Ljeto dan pred izbori u Hrvatskoj je premijer Andrej Plenković najavio minjanje vlade na šest pozicija.

Gordan Grlić Radman
Vjera 18.7. 12.46 Uhr

Hodočašćenje u Portugal i Španjolsku

Grupa od prik 30 ljudi iz Celindofa i Štikaprona je četvrtak jutro krenula na shodišće u Portugal. Pod peljanjem farnika Ignaca Ivančića ćedu najprvo pohoditi glavni grad Lisabon a potom hodočasno mjesto Fatima.

Trg trštva u Lisabonu
ORF Serija 17.7. 18.50 Uhr

Peljači hodočasnikov u Celje

U televizijskoj seriji „Pomoć od srca“ predstavlja ORF-Gradišće danas ljude, ki peljaju dobrovoljno hodočasne grupe. Jedan od njih je Bernhard Karall iz Klimpuha. 59-ljetni svako ljeto pelja nekoliko grup iz željezanskoga kotara u hodočasno mjesto u Celje u Štajerskoj.

Hodočasniki piše na putu u Celje
Poljodjelstvo 17.7. 17.56 Uhr

Trgadba marelic s dobrim kvalitetom

U Gradišću je u toku trgadba marelic. Ljetošnja trgadba je počela malo zakašnjeno zbog mokroga vrimena u maju, javljaju sadjari iz Gijece. Kvaliteta marelic je dobra a količina zadovoljavajuća.

Marillenernte: Marillen am Baum
Seljačtvo 17.7. 14.12 Uhr

Žetva u Gradišću ljetos pod prosjekom

Ljetošnja žetva će biti pod prosjekom. To su prognosticirali Gradišćanska seljačka komora i drugi eksperti pri stručnom razgovoru projduću utorak. Uzroki su previsoke temperature i suša u zimi i na protuliće. Hladniji i mokriji misec maj je mogao spasiti neke kulture.

Getreideernte
Energija 17.7. 12.55 Uhr

Vorištan će dostati fotovoltaičnu napravu

Općina Vorištan kani investirati u trajno opskrbljavanje energijom. Predvidjeno je inštaliranje fotovoltaične naprave na krovu skladišća za gradjevinski materijal. U drugom koraku je predvidjena e-tankarnica.

Fotovoltaična naprava u Vorištanu planirana
Crikva 17.7. 12.26 Uhr

Dijamantna maša Ivana Schnellera

Dugoljetni farnik Petrovoga Sela, Ivan Schneller je nedavno svečevao svoju dijamantnu mašu. Pred 84-i ljeti u Hrvatski Šica rodjenoga Schnellera su pred 60-timi ljeti u Sambotelu zaredili za duhovnika. Pred 41 ljetom je došao kot farnik u Petrovo Selo.

Ivan Schneller
Gospodarstvo 16.7. 16.45 Uhr

Projekt oživljavanja gospodarskoga stanja

Društvo južno Gradišće plus kani ljetos promovirati ideju skupnoga financiranja i tako podupirati domaće projekte. Cilj je, da se regija razvije i da se poviši postojeći potencijal. Pod geslom „Investiraj u tvoju regiju“ je društvo južno Gradišće plus počelo svoj program za takozvani crowdfunding.

Crowdfunding, Pongratz,Peter Stampf,  Romeo Schermann, Drexler