EU zastava
Reuters/Yves Herman
Reuters/Yves Herman
Ochrana menšin

Pátá zpráva Rady Evropy o národnostních menšinách v Rakousku

Rada Evropy tento týden zveřejnila svou pátou zprávu o dodržování Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin v Rakousku. Poradní výbor složený z expertů vedl v říjnu 2022 diskuse ve Vídni a Oberwatu, aby lépe porozuměl současné situaci národnostních menšin.

Aktuální zpráva obsahuje doporučení pro stát k provedení potřebných změn. Doporučení zveřejněná nezávislým poradním výborem se mimo jiné týkají vzdělávání v jazycích národnostních menšin a reforem jmenování a složení poradních sborů všech uznávaných menšin Rakouska.

Jednou z hlavních úloh vedoucí mezivládní organizace Rady Evropy je ochrana lidských práv a základních svobod. Rakousko ratifikovalo Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin Rady Evropy 31. března 1998. V platnost vstoupila 1. července téhož roku. Od té doby se pravidelně monitoruje, co Rakousko dělá pro ochranu svých národnostních menšin.

Nezávislý poradní výbor vyjádřil znepokojení nad rostoucí nesnášenlivostí a rasismem v Rakousku. Jeho přáním je, aby stát podporoval vzájemnou toleranci a mezikulturní dialog ve společnosti. Dále je podle něj nutné rozšířit znalosti o národnostních menšinách ve většinové společnosti, včetně vzdělávacího systému.

A právě v této oblasti upozorňuje na nedostatky v regulaci vzdělávání v českém a slovenském jazyce. Zveřejněná zpráva zahrnuje mnohá doporučení adresovaná rakouské vládě. Dále upozorňuje na nezbytnost uzákonit řešení týkající se vyučování v jazycích české a slovenské národnostní menšiny ve Vídni. Výše zmíněné se má projednávat v úzké spolupráci se zástupci vídeňských Čechů a Slováků.