Bundesministerin Raab | Austausch mit allen anerkannten Volksgruppen
BKA | Andy Wenzel
BKA | Andy Wenzel
Politika

Další ofenziva k podpoře národnostních skupin

Za účelem další podpory národnostních skupin v Rakousku zahájila ministryně školství Susanne Raab výzvu na finanční podporu ve výši přibližně 1 milionu eur. Tento fond je jedním ze čtyř fondů, které tvoří financování pro národnostní menšiny v celkové výši téměř 8 milionů eur.

Financování národnostních menšin v Rakousku je rozděleno do čtyř fondů. Mediální financování se od letošního roku uděluje každé dva roky, ostatní prostředky se udělují každoročně.

Kromě obecných příspěvků na základě zákona o národnostních skupinách existují v rámci podpory národnostních skupin i interkulturní a mediální fond a fond pro zvláštní příspěvky.

Fond je určen k podpoře perspektivních projektů se zaměřením na digitalizaci, dále k podpoře dětí a mládeže, a také k vyhodnocení co nejlepšího využití finančních prostředků pro národnostní skupiny.

„Od roku 2020 jsme navýšili finanční prostředky pro národnostní skupiny o 4 miliony eur na celkových 7 868 000 eur, což je více než dvojnásobek. Bylo to první navýšení po 25 letech, a tedy důležitý milník. Národnostní skupiny mají pro Rakousko velkou hodnotu a jsem ráda, že můžeme 1 milionem eur podpořit projekty zaměřené na budoucnost, abychom je ještě více posílili,“ vyjádřila se ministryně školství Susanne Raab.

Financovány by měly být zejména projekty, jejichž cílem je rozšířit dvoj- a mnohojazyčnost na webových stránkách dvoj- nebo mnohojazyčných měst a obcí, ale také vývoj strategií pro digitalizaci a zviditelnění jazyků národnostních skupin v digitálním prostoru. Podporována je například spolupráce mezi Stálou konferencí předsedů poradních sborů autochtonních menšin v Rakousku a Muzeem dějin Rakouska (hdgö), v rámci které se s využitím moderních médií posiluje povědomí o rakouských národnostních skupinách ve veřejném prostoru.

Weitere Offensive zur Stärkung von Volksgruppen | 18.6.2022