Pozvánka

Výstava „Wenzel a jeho noviny“

Život českých dělníků ve Vídni nebyl v časech habsburské monarchie jednoduchý. Národnostní otázka se zostřovala a vznikaly různé zkratky pro pojmenování jednotlivých pospolitostí. Kromě označení „pémák“ či „bémák“ to byl v českém případě nejčastěji Český Vašek – Böhmischer Wenzel.

Vernisáž výstavy: pondělí 20.6. v 17:00
Komentovaná prohlídka s historikem Viktorem Velkem v 17:15

Foyer divadelního sálu české školy
Sebastianplatz 3, 1030 Vídeň

Školský spolek Komenský pořádá v rámci Jubilejního roku vídeňských Čechů a Slováků a oslav 150 let svého vzniku výstavu „Wenzel a jeho noviny“, která mapuje historii českého tisku ve Vídni a Dolních Rakousích.

Název „Vaškovy“ noviny přímo odkazuje na tisk, který psali, vydávali a četli česky mluvící přistěhovalci a jejich potomci. Na 21 panelech představí kolektiv autorů z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy průřez českého tisku a zároveň i s ním související významné události z menšinového života.