Templomok hosszú éjszakája Lange Nacht der Kirchen
ORF
ORF
17. Dlouhá noc kostelů | 10.06.2022

„Klemente svatý, ať v moderním světě Kristova víra znovu v nás rozkvete“

Po dvou pandemických letech se letos opět konala „Dlouhá noc kostelů“. V několika evropských zemích, včetně celého Rakouska a České republiky, otevřely v pátek 10. června své dveře kostely všech denominací a pozvaly na pestrý program. Ve Vídni bylo na zhruba 150 místech připraveno celkem přes 900 akcí, mezi nimi i česko-německá pobožnost.

Letošní „dlouhá noc“ byla věnována míru. V 19:45 byly všechny programy v celé zemi přerušeny pěti minutami ticha za mír na celém světě, zejména v Ukrajině.

Jeden z nejstarších vídeňských kostelů, Maria am Gestade (Marie na nábřeží), pozval návštěvníky, aby si od 21 hodin připomněli patrona Vídně, jímž je svatý Klement Maria Hofbauer a společně nad ním rozjímali. Tento rakousko-moravský kazatel se narodil v roce 1751 v Tasovicích, městečku nedaleko Znojma. Po studiu teologie ve Vídni, kam se později vrátil, působil na různých místech Evropy, například ve Varšavě, Římě a Táboře v dnešním Bádensku-Würtenbersku. Zemřel ve Vídni v roce 1820 ve věku 68 let; jeho ostatky byly později uloženy v kostele Maria am Gestade. Díky zázračným uzdravením, k nimž došlo u jeho hrobu, byl v roce 1888 blahořečen a v roce 1909 svatořečen.

Lange Nacht der Kirchen, Maria am Gestade, Kerze, Klemens Maria Hofbauer, Heilige
ORF Volksgruppen

Maria am Gestade v centru Vídně je od roku 1820 v péči redemptoristů, řádu, ke kterému svatý Klement patřil. V kostele se nachází nejen Klementovy relikvie, ale i malé muzeum o něm. Během dlouhé noci kostelů se zde konala vzpomínka na svatého Klementa s písněmi a podnětnými texty v němčině a češtině. Zvláštní zmínku si získala jeho ochota pomáhat: „Nikdy jsem nebyl tak chudý, abych nemohl nic dát.“

Maria am Gestade, Altar, Lange Nacht der Kirchen, Kerze, Kerzen anzünden
Valeriia Kiparisova

Následoval koncert gregoriánského a starořímského chorálu v podání souboru Vox Gotica v atmosféře gotického kostela osvětleného pouze svíčkami. V potemnělém kostele zpívali členové souboru acapella mimo jiné chorály Hildegardy von Bingen, Perotina z Notre Dame a Guillauma Dufaye. Přestože byly písně inscenovány co nejtradičněji jako před několika staletími, akce se těšila velkému zájmu publika.

Vrcholem a závěrem „Dlouhé noci kostelů“ byla půlnoční ekumenická modlitba za mír v katedrále sv. Štěpána. Modlitba byla zakončena staroslověnským církevním zpěvem v provedení ukrajinské rodiny.

Lange Nacht der Kirchen für den Frieden | 10.06.2022 (wien.orf.at)