Österreichischer Staatsbürgerschaftsnachweis und ein Österreichischer Reisepass
APA/HANS KLAUS TECHT
APA/HANS KLAUS TECHT
Státní občanství

Rakousko vystavilo letos více nových pasů než loni

Počet lidí, kterým bylo uděleno rakouské státní občanství se za prvních devět měsíců letošního roku ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 21 procent. Rakouské občanství dostalo letos zatím 7 676 lidí.

Více než 1100 z nich jsou oběti nacionálního socializmu a jejich potomci. Další skupinu nových Rakušanů – kolem 2300 lidí – tvoří osoby žijící od narození v Rakousku, které ale nedostávají rakouský pas automaticky, za což je Rakousko dlouhodobě kritizováno ze strany lidskoprávních organizací. Jen za devět měsíců tohoto roku se v Rakousku narodilo 11 000 dětí, které mají jiné než rakouské státní občanství.

Heuer bisher über 7.600 Einbürgerungen | 16.11.2021