Řečnická soutěž „SAG’S MULTI!“

Žáci a žákyně 7. školního stupně a vyššího ze všech typů škol v Rakousku jsou srdečně zváni, aby se s publikem podělili o svou mnohojazyčnost.

Řečnická soutěž s názvem „SAG’S MULTI!“ je určena všem žákům a žákyním, jejíchž první nebo mateřský jazyk je jiný než němčina a také těm, kteří plynule ovládají kromě němčiny jiný cizí jazyk.

Přihlásit se do soutěže je možné do 7. listopadu na stránkách sagsmulti.orf.at

SAG’S MULTI! Der ORF sucht Redetalente