Politika

Volby do Poslanecké sněmovny z Rakouska

Ve dnech 8. a 9. října se v Česku konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Občané, kteří chtějí volit na Velvyslanectví České republiky ve Vídni a nejsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, musí podat žádost poštou nebo osobně, a to nejpozději do pátku 27. srpna.

Přesné termíny voleb jsou pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hod. a sobota 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hod.