Predsjedniki Savjetov narodnih grup kod predsjednika Van der Bellena, Gespräche mit den Volksgruppen
Peter LECHNER/HBF
Peter LECHNER/HBF
Politika národnostních menšin

Van der Bellen přijal zástupkyně a zástupce národnostních menšin

Prezident Alexander Van der Bellen přijal v pondělí 10. května za přítomnosti ministryně pro integraci Susanne Raab předsedy a místopředsedy poradních sborů národnostních menšin v Rakousku.

Spolkový prezident na společném setkání se zástupkyněmi a zástupci poradních sborů zdůraznil: „Autochtonní národnostní menšiny jsou se svými jedinečnými jazyky a kulturou přirozenou součástí rakouské identity, kterou musíme co nejvíce podporovat a udržovat. Rok 2020 byl pro národnostní menšiny v Rakousku výjimečný. U příležitosti 100. výročí referenda v Korutanech bylo konečně možné podstatně navýšit financování národnostních menšin, a to nejen o částku hodnoty inflace, jejíž vyrovnání bylo opožděno o 25 let, ale na dvojnásobek!“

Predsjedniki Savjetov narodnih grup kod predsjednika Van der Bellena, Gespräche mit den Volksgruppen
Peter LECHNER/HBF
Prezident Alexander Van der Bellen, ministryně pro integraci Susanne Raab a předsedkyně Poradního sboru národnostních menšin pro Slovenky a Slováky Ingrid Konrad

Dále se prezident vyjádřil ke vzdělávání : „Politiku národnostních menšin je však třeba nadále rozvíjet. V každé zemi na světě. Musí se přizpůsobit současným životním podmínkám a potřebám. Například základní vzdělání, které jsme podle státní smlouvy povinni podporovat v jazycích národnostních menšin, začíná dnes osvojováním si jazyků v jeslích a školkách! Národnostní skupiny jsou často mostem k našim sousedům: Na mnoha bilingvních školách se rakouské děti z národnostní menšiny učí s německy mluvícími dětmi ze stejného města a s dětmi ze sousední země. Spolu! Učí se od sebe navzájem. Učí se společně. Jejich prostřednictvím Evropa roste v těsnějším sepjetí.“

Bundespräsident Van der Bellen empfing Volksgruppenvertreter/innen | 10.5.2021