Pozvánka

Hana Kubátová | Holokaust v šarišsko-zemplínském regionu | 6. května

Vídeňský Wiesenthalův institut pro výzkum holokaustu srdečně zve na online přednášku doktorky Hany Kubátové z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze.

Tématem bude holokaust v šarišsko-zemplínském regionu na východním Slovensku, který byl během druhé světové války nejchudší, ale zároveň etnicky nejrůznorodější. Jeho obyvatele tvořili Slováci, Maďaři, Němci, Češi, Rusíni a největší židovská a romská komunita v zemi.

Přednáška proběhne v angličtině na platformě ZOOM, a to ve čtvrtek
6. května v 18:30 hod.

Link ke spuštění naleznete zde

Hana Kubátová | Peasants, Elites, and Other Locals. The Making of the Holocaust in Eastern Slovakia, Einladung
VWI