Pozvánka na přednášku

„Polib mi…! Několik poznámek k lexikografickému zpracování vulgarismů“

České centrum Vídeň zve na další ze série online přednášek o českém jazyce, tentokrát pod názvem „Polib mi…! Několik poznámek k lexikografickému zpracování vulgarismů“.

Martin Šemelík z Ústavu pro jazyk český Akademie Věd ČR Vám poví víc o zpracování vulgarismů v současných slovnících.

Přednáška v českém jazyce se uskuteční na platformě Zoom a na Facebooku Českých center ve čtvrtek 29. dubna v 18:00 hodin.