Überlebendenverbände. Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg
VWI
VWI
Pozvánka

Workshop s českou účastí ve Wiesenthalově institutu pro výzkum holokaustu

Vídeňský Wiesenthalův institut pro výzkum holokaustu pořádá od pondělí 19. do středy 21. dubna online workshop pod názvem “Überlebendenverbände. Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg".

Cílem konferencí v rámci workshopu je získat na základě výzkumů přehled o přeživších a jejich různorodých sdruženích. Hlavní otázka je proto záměrně formulována otevřeně a široce. V centru zájmu workshopu stojí vztah mezi společností, politikou, justicí, vzpomínkami a přeživšími, respektive jejich organizacemi.

Přednáška se v rámci workshopu koná ve středu 21. dubna v 16:00 hod. Pro více informací a program online workshopu navštivte webové stránky Vídeňského Wiesenthalova institutu pro výzkum holokaustu

Jednou z přednášejících je i Pavla Plachá z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, která se ve svém příspěvku věnuje vzniku oficiálního narativu o ženském koncentračním táboře Ravensbrück v Československu a jeho dopadům na dnešní vnímání tématu národně-socialistické perzekuce v České republice.

Mgr. Pavla Plachá, Ph.D. (1976, Ústí nad Labem) vystudovala germanistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté pracovala v Kanceláři pro oběti nacismu při Česko-německém fondu budoucnosti. V roce 2019 získala doktorát na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové s disertační prací na téma „Československé ženy v koncentračním táboře Ravensbrück.“ V současné době působí jako vedoucí Oddělení výzkumu odboje a odporu 1938-1989 v Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v Praze.

Workshop se koná na platformě ZOOM