Nejstarším archeologicky doloženým písmem u Slovanů už není hlaholice, ale starogermánské runy. Archeologové je našli na zvířecím žebru (na snímku) vykopaném v lokalitě Lány u Břeclavi spolu s keramikou pražského typu, která je spojována právě se Slovany. Jde o jedinečný objev, informovala 11. února 2021 Masarykova univerzita.
ČTK
ČTK
Historie

Hlaholice není nejstarším písmem Slovanů

Slované znali písmo již 200 let předtím, než Konstantin s Metodějem přinesli v 9. století na Moravu hlaholici. Dokazuje to objev kosti s vyrytými znaky, jenž učinili archeologové z Masarykovy univerzity v Lánech u Břeclavi v roce 2017.

„Kost, kterou jsme našli při výzkumech v roce 2017, podrobně prozkoumal mezinárodní tým složený z vědců z České republiky, Rakouska, Švýcarska a Austrálie a zjistil, že se jedná o nejstarší nápis nalezený u Slovanů,“ uvedl vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Jiří Macháček.

Vědecký tým z Freiburské univerzity pomocí genetických a radiokarbonových studií odhalil, že kost pochází z tura domácího, který žil kolem roku 600 našeho letopočtu. Specialista na starogermánské jazyky Robert Nedoma z Vídeňské univerzity nyní určil písmo jako runy takzvaného staršího futharku, které se používaly od 2. do 7. století našeho letopočtu. Jedná se tak o nejstarší písmo, se kterým Slované přišli do kontaktu a zároveň o první archeologický důkaz raného kontaktu mezi Slovany a Germány.

Nápis na zvířecím žebru byl vyrytý ve starogermánských runách. Ve výřezu vpravo je vedoucí mezinárodního výzkumného týmu Jiří Macháček.
Die Masaryk-Universität
Jiří Macháček

Abecedu staršího futharku tvořilo 24 znaků, z nichž posledních sedm je vyryto na nově nalezené kosti. Je proto pravděpodobné, že původně na ní byla celá runová abeceda. Lze tak předpokládat, že se jednalo o učební pomůcku. V celé Evropě je známých jen 17 nálezů kompletních či částečně dochovaných řad staršího futharku.

Die älteste Schrift war keine Glagolica | 17.2.2021