Wiens größte Fotovoltaikanlage in Unterlaa
Wien Energie
Wien Energie
Klima

Rakouská investice do zelené budoucnosti

Rakousko pokračuje ve svém ambiciózním plánu získávat elektrickou energii pouze z obnovitelných zdrojů do roku 2030 a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040.

V současnosti získává z obnovitelných zdrojů téměř 70% celkové koncové spotřeby elektřiny. Do vybudování zařízení na výrobu obnovitelných zdrojů energie plánuje Rakousko ročně investovat 10 miliard eur.

Navýšení výroby obnovitelné energie

Jelikož se s příchodem elektromobility očekává v příštích 20 letech zdvojnásobení spotřeby elektřiny, Rakousko plánuje mimo jiné i rozšíření počtu větrných a solárních elektráren. Větrné elektrárny se nachází hlavně v Dolním Rakousku a Burgenlandu. Vídeň buduje systémy solárních panelů a také tu sídlí největší solární elektrárna v zemi. K tomu, aby Rakousko v roce 2030 skutečně využívalo pouze obnovitelné zdroje energie, musí enormně navýšit výrobu fotovoltaické, větrné a vodní energie a také energie z biomasy.

Zelený vodík pro automobily

Jednou z možností, jak dosáhnout klimatické neutrality, je výzkum vodíku, kterým se zabývá Technická univerzita v Grazu. Využití vodíkového pohonu v automobilovém průmyslu by zcela eliminovalo produkci emisí. Kromě toho by tankování vodíku – v porovnání s dobíjením baterií v elektromobilech – trvalo kratší dobu a bylo by efektivnější i co se týče ujeté vzdálenosti. Výzkum se zabývá mimo jiné i otázkou, jestli je možné vyrábět dostatečné množství vodíku, aby jednou pokrylo poptávku.

Stadt Wien startet Photovoltaik-Offensive | 30.1.2021