Bundespräsident Alexander Van der Bellen.
ORF
ORF
Listopadové pogromy

Virtuální vzpomínková akce

V pondělí 9. listopadu se rakouský prezident Alexander Van der Bellen a jeho německý protějšek Frank-Walter Steinmeier zúčastnili, na pozvání izraelské hlavy státu Reuvena Rivlina, virtuální vzpomínkové akce Památníku holocaustu Yad Vashem v Izraeli.

Společně si připomněli listopadové pogromy před 82 lety. V noci z 9. na 10. listopadu 1938 shořelo ve Vídni 42 synagog a židovských modliteben a bezpočet židovských obchodů a bytů bylo vypleněno, zničeno a zabaveno. S listopadovými pogromy došlo k radikalizaci a systematizaci vyhoštění a vyvlastnění židovského obyvatelstva. Bylo zatčeno 6547 židů a 3700 z nich bylo posláno do koncentračního tábora Dachau.

Kranzniederlegung vor Mahnmal am Judenplatz, Soldaten bewachen das Mahnmal
APA/Helmut Fohringer
Židovské náměstí/ Judenplatz v 1. vídeňském okrese

Prezident Van der Bellen zdůraznil spoluodpovědnost Rakouska za šoa a důležitost připomínky těchto událostí. „Je naší povinností, naším přáním a záměrem nejen chránit židovské komunity, ale také zajistit, aby židovský život mohl znovu vzkvétat – ať už v Evropě, v Izraeli nebo kdekoli jinde,“ dodal prezident.

Niemals vergessen
Nationalfonds der Republik Österreich

Antisemitismus nezačínal nacionálním socialismem, v Rakousku byl přítomen již před nacistickou ideologií. Diskriminace se vyvinula v degradaci, odnětí svobody a nakonec masové vraždění – šoa.

Podle Van der Bellena byly pogromy ve Vídni prvním krutým vyvrcholením rostoucího nacionálně socialistického násilí vůči židům. Rasistické násilí nacistů dosáhlo nové, hrozné intenzity a ukázalo, jak moc byli židovští Rakušané okrádáni o jejich základní práva a svobody.

Prezidenta zvláště těší spolupráce mezi Rakouskem a Izraelem v mnoha různých oblastech společného zájmu, protože to vzhledem k historii není samozřejmostí. Díky vzájemnému porozumění a znovuobjevení by obě země také našly nové způsoby spolupráce. „Nepsaná historie“ Rakouska a Izraele teprve začíná.

Thora in der Synagoge mit Davidsstern
Pixabay