Wien-Wahl 2020: Klartext Spezial – Diskussionsrunde der Spitzenkandidat/innen Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch, 09. September 2020 in Wien.
Hans Punz
Hans Punz
Politika

Gratulace českého prezidenta starostovi Vídně

Po zveřejnění oficiálních výsledků vídeňských voleb, ve kterých starosta Vídně Michael Ludwig (SPÖ) obhájil svůj mandát na následujících 5 let, mu svou gratulaci formou telegramu zaslal také prezident České republiky Miloš Zeman.

Vážený pane starosto,

rád bych Vám tímto od srdce pogratuloval k Vašemu jednoznačnému vítězství v zemských volbách v rakouském hlavním městě Vídni. Výsledek voleb je jasným potvrzením Vaší dlouholeté vynikající práce pro Vídeň. Osobně bych Vám v této souvislosti rád poděkoval za Vaši dlouhodobou podporu Školskému spolku Komenský, jehož samotná existence a činnost napomáhá prohlubovat porozumění a spolupráci mezi našimi zeměmi.

Velmi rád taktéž vzpomínám na naše milé setkání během mé návštěvy Rakouska v dubnu loňského roku a pevně věřím, že až to situace opět umožní, tak se nám ho podaří zopakovat.

Vážený pane starosto, v této nelehké době bych Vám chtěl popřát především pevné zdraví a ještě jednou bych Vám rád pogratuloval k Vašemu dominantnímu volebnímu vítězství, které je potvrzením tradice v tom nejlepším slova smyslu.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

SPÖ Zentrale
ORF.at/ Roland Winkler

Cesta do čela Vídně

Michael Ludwig (1961) se narodil ve Vídni, vystudoval politické vědy a historii na Vídeňské univerzitě. Svou politickou kariéru začal v letech 1994 – 1995 jako okresní radní ve vídeňském Floridsdorfu. V letech 1996 až 1999 byl členem rakouské Spolkové rady jako zástupce Vídně, v roce 1999 přešel do funkce člena Vídeňského zemského sněmu a obecní rady.

Po restrukturalizaci vídeňské městské vlády v lednu 2007 byl jmenován městským radním pro bydlení, bytovou výstavbu a obnovu města. V letech 2009-2010 byl místostarostou Vídně, od 2010 také předsedou SPÖ Floridsdorf a od 2011 jedním z pěti místopředsedů SPÖ Vídeň. Na mimořádné stranické konferenci SPÖ Vídeň byl v lednu 2018 zvolen za nástupce Michaela Häupla jako předsedy SPÖ Vídeň a v květnu 2018 od něho převzal také funkci starosty města Vídeň, kterou teď čerstvě obhájil.

Bürgermeister Michael Ludwig während des Wahlkampfauftaktes der SPÖ Wien am Dienstag, 8. September 2020, in Wien.
APA/Robert Jäger

Svou vizi pro následujících pět let ve funkci starosty Vídně představil Michael Ludwig v 5 hlavních bodech

1) Rozšíření zdravotní péče – vybudování nových zdravotnických center, posílení sítě ambulantních lékařů a podpora vzdělávání zdravotnického personálu

2) Překonání krize v ekonomice a na trhu práce – posílení trhu práce, zajištění pracovních míst a budování statusu města Vídeň jako ekonomicky atraktivní lokality

3) Rozšíření nabídky v oblasti vzdělávání – více bezplatných školek a celodenních škol

4) Boj proti změně klimatu – využívání ekologicky šetrných a udržitelných konceptů v městském plánování, vývoj nových možností výroby energie, dodržování plánů k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040

5) Dostupné bydlení – zajištění dostupného bydlení v demograficky rychle se rozvíjejícím městě Vídeň