Ein Werbeplakat der Stadt Wien für die Wien-Wahl am Rathausturm
APA/HANS PUNZ
APA/HANS PUNZ
politika národnostních menšin

Odpovědi špičkových kandidátů ve Vídni

Předsedové a místopředsedové poradních sborů rakouských autochtonních menšin při Spolkovém kancléřství se 14. září 2020 obrátili se společným dopisem na špičkové kandidáty politických stran, které jsou zastoupeny ve vídeňském obecním sněmu a opět kandidují při letošních volbách.

Do obecní rady Města Vídně jsou oprávněni volit pouze občané Republiky Rakousko. Do Okresních zastupitelství jsou oprávněni volit také občané ostatních států EU s hlavním pobytem ve Vídni.

V případě, že v den voleb, v neděli 11.10.2020, nebudete ve Vídni nebo se ze zdravotních důvodů nemůžete osobně dostavit do příslušné volební místnosti, můžete ještě do 7.10. písemně – dopisem nebo online – nebo osobně do 9.10. do 12 hodin požádat o volební lístek k volbě poštou nebo v libovolné vídeňské volební místnosti.

Při volbě poštou musí být volební lístek doručen do volební místnosti nejpozději v den voleb, 11.10.2020 do 17 hodin.

Oslovenými kandidáty jsou
starosta města Vídně a zemský hejtman Vídně Dr. Michael Ludwig, SPÖ; místostarosta města Vídně Dominik Nepp, MA, FPÖ; místostarostka města Vídně Birgit Hebein, GRÜNE; ministr financí Mag. Gernot Blümel, MBA, ÖVP a poslanec Vídeňského zemského sněmu Christoph Wiederkehr, M.A, NEOS

Dopis, který podepsali předsedové Poradních sborů všech autochtonních menšin, obsahuje tři otázky:

• Jaký význam má pro Vás a Vaši stranu udržení historicky se vyvinuvší různorodosti ve Vídni a s tím spojené zachování jazyků národnostních skupin?

• Je zlepšení situace v oblasti vzdělávání autochtonních národnostních skupin ve Vídni součástí Vašeho volebního programu? Pokud NE, převzali byste toto téma závazně do svého vládního programu?

• Úspěšná soukromá škola Školského spolku Komenský se vzhledem k nedostatku odpovídajících právních základů a v důsledku současné korona-krize nachází v nelehké situaci. Byli byste ochotni společně podpořit rychlá a trvalá opatření k dlouhodobému zajištění škol Školského spolku Komenský?

Znění dopisu:

Vážený pane, vážená paní,

autochtonní etnické skupiny ve Vídni jsou modelem úspěšného, v ústavě zakotveného zajištění kulturní a jazykové rozmanitosti Rakouska a úspěšné a harmonické integrace v naší zemi.

Kromě Slováků, Čechů a Maďarů žijících ve Vídni roste počet mladých hradských Chorvatů, hradských Maďarů, korutanských Slovinců a Romů, kteří si díky silnému vzrůstu mobility a strukturálního rozvoje nacházejí svůj nový domov ve Vídni. Podle aktuálních odhadů počet příslušníků uznaných rakouských etnických skupin ve Vídni již překročil hranici 100 000.

Pro mnoho z nich je téma bilingvního vzdělávání jejich dětí nejvyšší prioritou, protože zákony o menšinových školách se vztahují pouze na Hradsko a Korutany. Je třeba neprodleně prosadit zvláštní zemský zákon pro dvojjazyčné menšinové školy ve Vídni, platný pro ústavně uznané národnostní menšiny.

Model školy Komenského, kterou jako soukromou školu provozuje Školský spolek Komenský, je po intenzivní společné diskusi cílovým modelem, který by měl být systematicky chráněn zákonem o soukromých školách.

Současná spolková vláda zakotvila ve svém vládním programu zachování autochtonních národnostních skupin. V této souvislosti se nám jeví jako nezbytné prověřit také postoj a cíle obecních zastupitelstev k otázkám autochtonních skupin.

V této souvislosti Vás žádáme, abyste zodpověděli tři otázky, které Vám položíme jako špičkovému kandidátovi-kandidátce strany, která je v současné době zastoupena ve frakci obecního zastupitelstva. Vaše odpovědi zveřejníme před volbami v médiích všech etnických skupin a zpřístupníme je rovněž všem rakouským médiím.

S přátelským pozdravem

Emmerich Gärtner-Horvath – Předseda Poradního sboru pro Romy
Mag. Mirjam Karoly – Místopředsedkyně Poradního sboru pro Romy
Nanti Olip – Předseda Poradního sboru pro slovinskou národnostní skupinu
Bernard Sadovnik – Místopředseda Poradního sboru pro slovinskou národnostní skupinu
Ing. Karl Hanzl – Předseda Poradního sboru pro českou národnostní skupinu
Mag. Paul Rodt – Místopředseda Poradního sboru pro českou národnostní skupinu
Dr. Dr. Stanko Horvath – Předseda Poradního sboru pro chorvatskou národnostní skupinu
Martin Ivancsics – Místopředseda Poradního sboru pro chorvatskou národnostní skupinu
Mag. Josef Hollos – Předseda Poradního sboru pro maďarskou národnostní skupinu
Mag. Iris Zsótér – Místopředseda Poradního sboru pro maďarskou národnostní skupinu
Dipl. Ing. Vlado Mlynár – Předseda Poradního sboru pro slovenskou národnostní skupinu
Dipl. Ing. Ingrid Konrad – Místopředsedkyně Poradního sboru pro slovenskou národnostní skupinu

Překlad dopisu z němčiny | Mag. Margita Jonasová

Níže uveřejňujeme odpovědi špičkových kandidátů na tři uvedené otázky

1. Jaký význam má pro Vás a Vaši stranu udržení historicky se vyvinuvší různorodosti ve Vídni a s tím spojené zachování jazyků národnostních skupin?

Bürgermeister Michael Ludwig, SPÖ

Damit konkret zur ersten Frage nach der Erhaltung der historischen gewachsenen Vielfalt und die Sicherung der Sprachen: Wien ist eine Großstadt, in der Menschen jeden Alters, unterschiedlicher Herkunft, Kultur und auch mit verschiedenen Sprachen friedlich zusammenleben. Genau diese Vielfalt und Weltoffenheit macht die Attraktivität unserer Stadt aus. Die Stadt lebt von der Vielfalt ihrer Bewohner*innen und den verschiedenen Kompetenzen, Erfahrungen und Sprachen. Deshalb kommt der Sicherung der Sprachen der Volksgruppen eine große Bedeutung zu und wir bekennen uns dazu.

Vizebürgermeister Dominik Nepp, FPÖ

Die FPÖ erkennt die kulturell und historisch gewachsene Vielfalt der anerkannten Volksgruppen in Wien und Österreich an. Gerade bei den anerkannten Volksgruppen ist die Integration, ja sogar die Assimilation in Österreich feststellbar. In nahezu allen Volksgruppenbeiräten sitzen zudem auch Vertreter der FPÖ, die sich für die Anliegen der Volksgruppen einsetzen.

Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, Grüne

Wien ist eine Stadt der Vielfalt, die wir erhalten wollen – dazu gehört auch die Vielfalt der Sprachen. Wir stärken Kinder in ihrer Mehrsprachigkeit über erstsprachlichen Unterricht und Sprachschwerpunkte innerhalb des Klassenverbands. Denn nur wer die eigene Sprache in Wort und Schrift beherrscht, lernt jede weitere leicht dazu. Zusätzlich fordern wir mehrsprachige Kindergärten und Schulen.

Finanzminister Gernot Blümel, ÖVP

Die Volksgruppen sind ein wichtiger Teil der sprachlichen und kulturellen Identität Österreichs und der Europäischen Union. In Europa gibt es in etwa 340 autochthone Minderheiten, die in etwa 100 Millionen Menschen zählen, die Hälfte davon lebt in der EU. Uns geht es darum, dass wir in Europa/Österreich unsere Einzigartigkeit sichern, welche eine große sprachliche und kulturelle Vielfalt umfasst. Diese Vielfalt gilt es unbedingt zu erhalten.

Christoph Wiederkehr, NEOS

NEOS bekennen sich klar zur gewachsenen sprachlichen und kulturellen Vielfalt, die in den autochthonen Volksgruppen zum Ausdruck kommt. Diese stellt einen ganz wesentlichen und wertvollen Bestandteil unserer vergangenen und gegenwärtigen Gesellschaft – ganz besonders in Wien – dar. Die Sicherung der Sprachen sowie insgesamt die Sicherung und Förderung von Kultur, Bestand und Erhaltung dieser Volksgruppen, wie sie nicht zuletzt auch in der Österreichischen Verfassung, Artikel 8, verankert sind, sind uns NEOS ein wirklich aufrichtiges Anliegen. Wir alle gemeinsam sind die Zukunft Wiens, unseres Landes und unserer Welt. Darum müssen wir auch klarstellen, dass jede und jeder die gleichen Rechte und Möglichkeiten erhält. Wir müssen gemeinsam dafür einstehen, dass kulturelle Identitäten und Sprachen geschützt, respektiert und vor allem ausgelebt werden können. Da dies in der Realität oft nicht der Fall ist, braucht es ein gemeinsames Handeln und eine starke Stimme für Diversität und für Minderheiten.

2. Je zlepšení situace v oblasti vzdělávání autochtonních národnostních skupin ve Vídni součástí Vašeho volebního programu? Pokud NE, převzali byste toto téma závazně do svého vládního programu?

Bürgermeister Michael Ludwig, SPÖ

Was zweitens die Verbesserung der Bildungssituation der autochthonen Volksgruppen angeht, so möchte ich auf das Wahlprogramm der SPÖ Wien verweisen. Darin ist eine Muttersprachen-Offensive verankert: „Jede Sprache ist ein Schatz, der gehoben werden muss. Wir bereiten ein Maßnahmenpaket vor, um das Erlernen und Festigen der Erstsprache sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich zu unterstützen." Und wie auch im letzten Regierungsprogramm die Stärkung der Volksgruppensprachen aufgenommen wurde, so wird dies – wenn es nach uns geht – auch im zukünftigen Regierungsprogramm Niederschlag finden.

Vizebürgermeister Dominik Nepp, FPÖ

Wir haben ein umfassendes Konzept zur Verbesserung der Bildungssituation in unser Wahlprogramm implementiert. Auf die Bildungssituation autochthoner Volksgruppen wurde jetzt im Wahlprogramm kein spezieller Fokus gelegt, eine Aufnahme dieser Agenda in ein zukünftiges FPÖ-Regierungsprogramm ist allerdings sehr wohl vorstellbar.

Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, Grüne

Wir wollen ein Bildungssystem, das allen Kindern aus allen Volksgruppen und mit den verschiedensten Sprachen die gleichen Chancen gibt. Die inklusive Schule orientiert sich an den Fähigkeiten der Kinder. Sie bildet die Gesellschaft ab und ist sozial gut durchmischt. Vorurteile und Rollenklischees werden hinterfragt und abgebaut. Kinder-, Frauen- und Menschenrechte sind Teil des Lehrprogramms. Kinder und Pädagog*innen erfahren Vielfalt und erleben Demokratie und aktive Teilhabe.

Finanzminister Gernot Blümel, ÖVP

Das Bildungssystem in Wien hat viele Baustellen. Jeder vierte Schüler in Wien kann beim Schulwechsel nach der Volksschule nicht oder nicht sinnerfassend lesen und schreiben. Eine Verbesserung der Bildungssituation in Wien ist deshalb ein wesentlicher Bestandteil unseres Wahlprogrammes und liegt uns besonders am Herzen.

Christoph Wiederkehr, NEOS

Die Verbesserung der Bildungssituation für die autochthonen Volksgruppen in Wien ist kein spezifisch ausgewiesener Punkt in unserem Programm, aber Vorschläge zur Verbesserung der Bildungssituation sind sehr wohl in unserem Gesamtkonzept „Chance 2020 – Unsere Pläne für eine neues Wien“ wie auch in unserem Konzept einer „Mündigen Schule (Autonomie-Modell)“ enthalten: „Durch die Gleichstellung der Unterstützung von privaten Schulinitiativen soll das Angebot gefördert werden. Ein umfassenderes Angebot an Schulprofilen ermöglicht Eltern eine breitere Schulauswahl in Wohnortnähe. Insbesondere sollen nicht-konfessionelle Schulen in freier Trägerschaft gleichwertig unterstützt werden wie konfessionelle Schulen." Die Schulplatzfinanzierung soll durch Bildungsschecks erfolgen. Die Bildungsdirektion vergibt Bildungsschecks an alle Eltern, die sie wiederum bei der Bildungseinrichtung ihrer Wahl einlösen können. Dieses Finanzierungsmodell ermöglicht eine breite Auswahl an Schulen. Schulen sollen zusätzlich nach dem Chancenindex gefördert werden, durch den die Herausforderungen der Schulstandorte im Verhältnis berücksichtigt werden. Schulen mit einem besonders hohen Anteil an Schüler_innen mit sozioökonomischer Belastung sollen dementsprechend zusätzliche Fördermittel bekommen. Ermöglichen wir das Angebot unterschiedlicher autonomer Schulformen, zwischen denen Eltern gemeinsam mit ihren Kindern wählen können. Somit bekommen Schüler_innen die Bildung, die am besten zu ihren Interessen und Begabungen passt. Der Etikettenkampf um Gesamtschule und Gymnasium wird auf diese Weise überwunden. Die Vielfalt der Schulformen macht echte Wahlfreiheit möglich.“


3. Úspěšná soukromá škola Školského spolku Komenský se vzhledem k nedostatku odpovídajících právních základů a v důsledku současné korona-krize nachází v nelehké situaci. Byli byste ochotni společně podpořit rychlá a trvalá opatření k dlouhodobému zajištění škol Školského spolku Komenský?

Bürgermeister Michael Ludwig, SPÖ

Hinsichtlich des Schulvereins Komenský möchte ich Ihnen mitteilen, dass dieser einen wichtigen und geschätzten Beitrag zur Wiener Bildungslandschaft leistet. Diesem Umstand haben wir bereits in der Vergangenheit damit Rechnung getragen, dass der Schulverein Komenský von der Stadt Wien mit einem nicht unbeträchtlichen Zweckzuschuss in der Höhe von einer Milion Euro für dringend notwendige Baumaßnahmen unterstützt wurde – obwohl das Privatschulwesen in die Alleinzuständigkeit des Bundes fällt. Wir werden uns auch in Zukunft bemühen, den Schulverein Komenský im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Denn der Weiterbestand ist wichtig!

Vizebürgermeister Dominik Nepp, FPÖ

Gerade die Komensky-Schule stellt eine qualitativ hochwertige Bildungsvermittlung sicher. Selbstverständlich wären wir dazu bereit, alles in unserer Möglichkeit Stehende zu tun, die Sicherung des Weiterbestandes zu unterstützen.

Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, Grüne

Die Komensky Schule leistet wichtige und tolle Arbeit im Wiener Bildungsbereich. Wir werden uns auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass diese Schule ihre Bildungsarbeit auch für die kommenden Generationen leisten kann.

Finanzminister Gernot Blümel, ÖVP

Bildung ist eines unserer Hauptanliegen und wir stehen als Volkspartei für ein breites Angebot an Einrichtungen. Auch die Förderung der Volksgruppen ist uns ein Anliegen.

Christoph Wiederkehr, NEOS

Den aktuellen Bedarf der Privatschule Komenský können wir an dieser Stelle leider nicht beurteilen und auch kurzfristig keine Maßnahmen ableiten. Insgesamt stehen wir NEOS aber für eine generelle, gleichberechtigte staatliche Finanzierung der Privatschulen im Sinne von “Freie Schulwahl ohne Schulgeld" und arbeiten beständig auf dieses Ziel hin, das in der Umsetzung auch der Komenský Schule zugutkommen würde.