Ivan Medek
Dan Materna | MAFRA
Dan Materna | MAFRA
Nedožité jubileum

Vzpomínka na Ivana Medka

Novinář a prezidentský kancléř Ivan Medek by se letos 13. července dožil 95 let. Narodil se v Praze v rodině Rudolfa Medka, básníka a legionářského generála, a Evy Medkové, rozené Slavíčkové, dcery českého impresionistického malíře Antonína Slavíčka. Ivanův mladší bratr, Mikuláš Medek, pokračoval v rodinné tradici a stal se také malířem.

Ivan Medek získal v roce 1991 Řád T. G. Masaryka, v roce 1999 medaili Za zásluhy. Za rok 2008 získal novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky. Zemřel ve věku nedožitých 85 let v lednu 2010.

Ivan Medek
Dan Materna | MAFRA
Ivan Medek, 2008

Ivan Medek byl vystudovaným muzikologem, svá studia na konzervatoři v Praze byl ale nucen v únoru 1948 po převratu přerušit. Spolupracoval s Českou filharmonií, Českým komorním orchestrem a Českým rozhlasem. Později působil také jako redaktor nakladatelství Supraphon.

Charta 77 a emigrace do Rakouska

Po podpisu Charty 77 dostal v lednu 1977 ze Supraphonu okamžitou výpověď. Z politických důvodů pak pracoval jako sanitář v Nemocnici Na Františku nebo umývač nádobí a šatnář v restauraci Pod Kinskou. Po sledování a řadě výslechů ze strany StB emigroval v roce 1978 do Rakouska. Ve Vídni působil jako dopisovatel Hlasu Ameriky a spolupracovník Svobodné Evropy a dalších rozhlasových stanic, jako například BBC, Deutsche Welle nebo Radio Vatikán.

Medkův život po roce 1989

Po sametové revoluci se vrátil do Československa, kde se stal poradcem České filharmonie, poradcem ministra kultury a předsedou Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V roce 1993 ho Václav Havel pozval do svého týmu a Medek pracoval v Kanceláři prezidenta republiky jako ředitel odboru vnitřní politiky, později v letech 1996–1998 byl kancléřem.

Vzpomínky na Ivana Medka | Rádio Dráťák | 13.6.2016