Simon Wiesenthal vor Wandkarte „Deutschland
unter der Hitler-Diktatur, 1933–1945“ in seinem Büro, Ende 1980er-Jahre
Simon Wiesenthal Archiv
Simon Wiesenthal Archiv
Výzkumná střediska online

Vídeňský Wiesenthalův institut pro výzkum holocaustu v období pandemie

V rámci opatření proti šíření viru Covid-19 je v VWI současně uzavřen archiv, knihovna a museum, proto nejsou přístupné pro veřejnost. Zaměstnanci VWI jsou k zastižení na svých e-mailových adresách a vyřizují případné dotazy. VWI každopádně nabízí veřejnosti širokou nabídku informací a materiálů online.

Vídeňský Wiesenthalův institut pro výzkum holocaustu je středisko, zabývající se výzkumem a dokumentací jakož i zprostředkováním všech aspektů týkajících se antisemitismu, rasismu a holocaustu, s ohledem na jejich vznik a následky.

VWI byl založen v roce 2009 a od roku 2012 je v plném provozu. Je financován městem Vídeň a Spolkovým ministerstvem pro vědu, výzkum a hospodářství. Na podzim 2016 se institut přestěhoval do prostorné budovy v centru Vídně – Rabensteig 3, v prvním okrese.

Simon Wiesenthal (1908-2005) chtěl v posledních letech života zajistit přístup ke svému obsáhlému archivu pro vědecký výzkum a položit základ pro studium holocaustu ve Vídni.

Poté, co se na něj obrátily Židovská obec ve Vídni (Israelitische Kultusgemeinde in Wien, IKG), spolu s ve Vídni činnými vědeckými institucemi s návrhem založit Středisko pro výzkum šoa, se Wiesenthal v období před svým úmrtím v roce 2005 osobně angažoval ve spolupráci s rakouskými a zahraničními vědci na vypracování konceptu budoucího institutu.

webseite wiesenthal institut
orf | pavla rašnerová

Na Homepage VWI můžete získat – tak jako na záznamu Wikipedia-Eintrag zum VWI – první přehled o všech jeho aktivitách za posledních deset let od založení institutu, ale také o vývoji VWI na stránkách „Geschichte“ a jeho místo působení „Standort“.

Webové stránky VWI

Na webových stránkách jsou k dispozici informace o třech velkých projektech VWI:

  • Projekt ns-quellen.at se zabývá otázkami zabavení majetku v letech 1938 – 1945 a odškodnění po roce 1945.
  • Austrian Heritage Archive je Online-Archiv, obsahující Audio- a Video-Interviews s osobami rakousko-židovského původu, které v období nacismu uprchly resp. krátce po ukončení II. světové války odešly do USA a do Palestiny/Izraele. Rozhovory poskytují jak vědcům, tak i veřejnosti, zajímací se o dějiny, možnost seznámit se s pohnutými životními cestami pamětníků.
  • Topografická webová stránka Ungarische Zwangsarbeit in Wien nabízí informace o dosud málo zpracované kapitole holocaustu. Od léta 1944 až do konce II. světové války bylo deportováno přes 6.000 maďarských občanů židovského původu do Vídně a okolí, kde byli nasazeni na nucené práce v zamědělství, ve fabrikách, ale také v komunálních podnicích.
Simon Wiesenthal in seinem Büro, 1980er-Jahre
Luigi Caputo, laif
Simon Wiesenthal ve své pracovně, 80. léta

Wiesenthalův institut na YouTube

Na tomto kanále jsou k dispozici přednášky z řady Simon Wiesenthal Lectures, jednotlivé příspěvky z mezinárodních Simon Wiesenthal Conferences nebo Workshops, některé zahrnují také hudební díla komponistů, kteří se stali oběťmi holocaustu nebo byli přeživšími holocaustu, a jejichž skladby byly součástí různých pořadů VWI.

Zde několik nabídek pro zájemce o kapitoly z československých dějin:

Simon Wiesenthal Lecture

Anna Hájková | Kranksein in Theresienstadt. Nachdenken über Medizingeschichte im Holocaust, přednáška pronesená 2. 6. 2016
www.youtube.com

Prezentace knihy

Kateřina Čapková / Michal Frankl | Unsichere Zuflucht. Die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge aus NS-Deutschland und Österreich 1933-1938, prezentace se konala 18.11.2013
www.youtube.com

Simon Wiesenthal Conference v r. 2011

J. Vysloužil | Zur Bedeutung von Komponisten jüdischer Abstammung in der tschechischen Moderne
www.youtube.com

V. Vysloužilová | Der Holocaust in den Volksliedern der Roma in Mähren www.youtube.com

simon zeitschrift wiesenthal institut
vwi

Časopis S:I.M.O.N.

VWI vydává od podzimu 2012 elektronický časopis S: I.M.ON: Shoah: Intervention. Methods. Documentation, který obsahuje např. výsledky vědeckého bádání stipendistů na VWI – Junior, Research a Senior Fellows – ale také příspěvky, eseje, recenze k otázkám holocaustu, rasismu, antisemitismu a výzkumu nacionalismu aj. Čtení a stahování materiálů časopisu je bezplatné.

Zde několik příspěvků s těžištěm československé dějiny:

S:I.M.O.N. Sv. 6, č. 2 (2019), 44-54

Pavel Baloun | “We beg you not to equate the names of Gypsies and knife-grinders with honest traders" | State Regulation of Itinerant Trades, Traders’ Agency and Racialization of ‚Gypsies‘ in Czech Lands between 1918 and 1938

simon.vwi.ac.at

S:I.M.O.N. Sv. 5, č. 1 (2018), 94-108

Michal Schvarc | Gustav Hauskrecht und die Verfolgung der Juden in Bratislava 1944/1945

simon.vwi.ac.at

S:I.M.O.N. Sv. 4 (2017) 2, 132-137

Béla Rásky | Im Labyrinth von Kollaboration und Opposition. Randbemerkungen zu einer Prager Ausstellung

simon-previous-issues.vwi.ac.at

S:I.M.O.N. Sv. 2, č. 1 (2016), 102-109

Miloslav Szabó | Ein ‚antislowakischer‘ Oscar-Film? Zur Darstellung des Holocaust im tschechoslowakischen Film Obchod na korze

simon-previous-issues.vwi.ac.at

S:I.M.O.N. Sv. 2, č. 1 (2015), 11-24

Miloslav Szabó | Auf dem Weg zum Holocaust? Der slowakische Antisemitismus in der Ersten Tschechoslowakischen Republik

simon-previous-issues.vwi.ac.at

Museum Simon Wiesenthal | Die Zukunft des Erinnerns
VWI

Museum Simon Wiesenthal | Die Zukunft des Erinnerns

Přestože je současně Museum Simona Wiesenthala – Budoucnost paměti uzavřeno pro veřejnost, mohou se zájemci seznámit na internetových stránkách VWI s koncepcí a uspořádáním malé výstavy „Ausstellung“ v přízemí budovy VWI. Další informace k Museum Simon Wiesenthal – Die Zukunft des Erinnerns se nachází v publikaci „Broschüre“ obsahující detaily výstavy o životě a práci Simona Wiesenthala.

Všechny nabídky VWI online jsou k dispozici zdarma