Tschechisches Zentrum in Wien | Vernissage: Kunst des Tätowierens
Tomáš Škoda
Tomáš Škoda
Současné umění

Kunst des Tätowierens v Českém centru ve Vídni

Je tetování jednou z uměleckých forem? Můžeme na tetování nahlížet jako na další uměleckou disciplínu po boku fotografie, sochařství nebo malířství? Výstava o současném českém tetování je k vidění v Českém centru ve Vídni a nabízí náhled do umu pěti výrazných českých tatérů, z nichž všichni jsou zároveň i aktivními výtvarnými umělci.

Zamyšlením nad tím, zda lze tetování vnímat jako jeden ze způsobů uměleckého projevu, připravila kurátorsky Anežka Jabůrková. K vidění jsou díla, ale i promítané fotografie samotných tetování od Julie Chocholy, Moniky Martykánové, Jana Mráze, Ondřeje Konupčíka aka Ondrashe a Martina Routy.

Vernissage im Tschechischen Zentrum Wien | Kunst de Tätowierens
tereza chaloupková | orf

České centrum při této přiležitosti otevřelo jinak veřejnosti nepřístupné sklepní prostory a umně tak proměnilo atmosféru klasických vernisáží na zvláštní zážitek. Pět promítaček v tmavém prostoru, každá „zasvěcená“ jinému tatérovi vrní, rotují a vrhají v pravidelných rozestupech na stěny snímky potetovaných paží, lýtek a zad. I pro návštěvníky světa tetování neznalé se tak nabídne zajímavý vhled do této specifické odnože výtvarného projevu.
Průkopník akvarelového stylu tetovaní Ondřej Konupčík, tvořící pod uměleckou značku Ondrash je asi nejzvučnějším jménem mezi vystavujícími. Přišel jako úplně první s novým přístupem k práci s barvou, když se inspiroval klasickými malířskými technikami a propojil akverel s tetováním.

V jeho šlépějích si pak svou vlastní cestu prokopávali další tatéři vídeňské výstavy. Martin Routa platí v této komunitě rovněž za výraznou postavu. Připravuje si vlastní tatérské jehly, které vytvářejí unikátní struktury a mapy na kůži – což replikuje i na obrazech.

Martin Routa na otázku, jestli je tetování samostatná forma umění:

„Během komunismu byla tatérská studia zakázaná,“ vysvětluje kurátorka výstavy Anežka Jabůrková dlouhou pauzu, kdy se především ve druhé polovině 20. století koukalo na tetování jako na něco diletantského, odporujícího násilně vynucovanému společenskému konformismu.

Vernissage im Tschechischen Zentrum Wien | Kunst de Tätowierens
tereza chaloupková | orf

O dlouhé historii tatérského umění skrz civilizacemi mluvila další z výrazných postav vídeňské výstavy Julia Chohola, která je zvyklá na mezinárodní výstavy především svých obrazů. Julie Chochola:

„Snažila jsem se vybrat umělce, kteří mají jedinečný proslov ale zároveň i rozdílné styly, tak, aby se nabídlo náštěvníkům širší spektrum české scény,“ vysvětlila kurátorka Jabůrková svůj výběr. Architektem výstavy je Jakub Kopec.

Vernissage im Tschechischen Zentrum Wien | Kunst de Tätowierens
tereza chaloupková | orf

Podle průvodního textu k vernisáži se za tetováním skrývá jedna z nejuchopitelnějších forem uměleckého vyjádření. Konkrétně jsme se na to zeptali i Jana Mráze, když jsme zároveň společně přihlíželi projekci barevně i koncepčně nápadných tetování, která prošla jeho rukama:

Nejmladší z vystavujících v Českém centru ve Vídni je Monika Martykánová, která ještě studuje Akademii výtvarných umění v Praze a zaměřuje se vedle tetování hlavně na keramickou tvorbu. I jí jsme se zeptali, jak k tetování přistupuje. Jestli si myslí, že se dá tetování považovat za samostatnou uměleckou formu? Odpovídá Monika Martykánová:

Výstavu nazvanou „Kunst des Tätowierens“ je možné navštívit až do 15. ledna příštího roku. České centrum ve Vídni nechává tu část výstavy, která se nachází ve sklepních prostorách samozřejmě i nadále návštěvníkům přístupnou. Galerie Českého centra je otevřená ve všední dny v pracovní dobu. Více informací získate v odkazu níže.

Fotostrecke mit 6 Bildern

Tschechisches Zentrum in Wien | Vernissage: Kunst des Tätowierens
Tomáš Škoda
Tschechisches Zentrum in Wien | Vernissage: Kunst des Tätowierens
Tomáš Škoda
Tschechisches Zentrum in Wien | Vernissage: Kunst des Tätowierens
Tomáš Škoda
Tschechisches Zentrum in Wien | Vernissage: Kunst des Tätowierens
Tomáš Škoda
Tschechisches Zentrum in Wien | Vernissage: Kunst des Tätowierens
Tomáš Škoda
Vernissage im Tschechischen Zentrum Wien | Kunst de Tätowierens
tereza chaloupková | orf