Publikace rakousko-česká historie

Nová kniha o rakousko-české historii

„Nachbarn. Ein gemeinsames Österreichisch-Tschechisches Geschichtsbuch“ je titul nové unikátní publikace, která zpracovává společné česko-rakouské dějiny z více úhlů pohledu a vychází v obou jazycích.

Publikation „Nachbarn. Ein gemeinsames Österreichisch-Tschechisches Geschichtsbuch“ | Niklas Perzi
Verlag Bibliothek der Provinz

Niklas Perzi, Hildegard Schmoller, Ota Konrád a Václav Šmidrkal spojili své znalosti historie a společně knihu vydali. Zatím existuje jen německojazyčné vydání, to české zatím čeká na finální podobu. Ta má spatřit světlo světa do konce roku 2019. Staletí sousedství a tři sta let společné státnosti spojují Rakušany a Čechy pevným poutem. Dvacet sedm historiček a historiků se v nově vydané publikaci ohlíží za za posledními dvěma stoletími společného života.

Tato kniha zkoumá a ukazuje ve 12 kapitolách to společné, i to rozdělující. Nestaví přitom dvoje národní dějiny vedle sebe, ale ukazuje, jak se určitý vývoj na nich podepsal a jak se zároveň vepsal i do obou společností. Po „jaru národů“ a buržoazní revoluci následovalo ještě ve společném státě odcizení.

„Nové státy, které vznikly v roce 1918, (Německé) Rakousko a Československo žily v napětí z konkurence, ze soužití a bez zájmu o sebe navzájem. Přes různou státní a systémovou příslušnost existovalo i něco společného…,“ stojí v záhlaví publikace Sousedé.

Knihu inciovala Stálá konference rakouských a českých historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKÖTH).

29.4.2019 | Rádio Dráťák Magazín