Neue Edition Tschechische Auslese | Tschechisch-Österreichische Kooperation
Nakladatelství Větrné mlýny
Nakladatelství Větrné mlýny
Edice „Tschechische Auslese“

Spolupráce brněnského a klagenfurtského nakladatelství

Brněnské nakladatelství Větrné mlýny a klagenfurtský Wieser Verlag společně vydaly edici „Tschechische Auslese“, která je věnována deseti významným českým autorkám a autorům.

Například Eugenu Brickciusovi, Jiřímu Hájíčkovi, Petře Soukupové či Markétě Pilátové. Jedná se o projekt realizovaný v rámci letošního Lipského knižního veletrhu, kde byla Česká republika hostující zemí. Bylo zde představeno na 60 česky píšících autorek a autorů a 70 překladů české literatury.

21.03.2019 | „Tschechische Auslese“ | Leipziger Buchmesse