Rakušané mohou v dokladech uvádět třetí pohlaví

Rakouští občané, kteří nejsou jednoznačně mužského nebo ženského pohlaví, mají právo požadovat zápis odpovídajícího údaje do centrálního registru matričních údajů a souvisejících dokladů. Koncem června o tom rozhodl rakouský ústavní soud.

Podle nálezu, který přinesla agentura APA, soud prověřoval v této věci ustanovení matričního zákona, přičemž dospěl k závěru, že nejsou potřebné žádné změny. Určil však způsob jejich výkladu tak, aby byl v souladu s ústavou a Evropskou úmluvou o lidských právech. Rakouský ústavní soud potvrdil, že z této úmluvy vyplývá i „právo na individuální pohlavní identitu“. Státní orgány tak nemohou určovat některé z pohlaví osobám, které se s tím neztotožňují.

drittes geschlecht

APa | DPA | Woitas

Intersexualita
Věda pojmem intersexualita popisuje takzvané třetí pohlaví. Patří sem jedinci, kteří nemají typické ženské ani mužské pohlavní znaky, kromě toho se sem řadí i lidé, kteří naopak mají mužské a zároveň ženské pohlavní orgány. Pojem intersexuál může popisovat i člověka s jednoznačnými  pohlavními orgány, který je nositelem genetické informace opačného pohlaví, tedy žena s chromozomy XY nebo muž s XX.
Označování intersexuálů jako hermafroditů se běžně používalo v 19. století. V současné době se považuje za zastaralé, nevhodné a stigmatizující.

Uvedený zákon určuje povinnost uvádět v rejstříku matričních údajů pohlaví, nepřikazuje však, že musí být jen výhradně mužské nebo ženské. Soud ponechal otevřenou otázku, co zapsat do příslušného pole v případě intersexuálních osob. Jako možnosti uvedl výrazy „různé“, „inter“ či „otevřené“.

Ústavní soud se zabýval touto problematikou na podnět osoby ze spolkové země Horní Rakousko, jíž neumožnili změnit si v rejstříku údaj týkající se pohlaví na „inter“ nebo podobně.

Rakousko je tak druhou zemí v Evropě po Německu, kde je třetí pohlaví oficiálně uznáno od loňského listopadu. Tento zákon platí také v Austrálii, Kanadě, v americkém státu California, Nepálu, Pakistánu a na Novém Zélandu.

Artikel auf Deutsch | 29.6.2018 | Option neben männlich und weiblich