Návrat na univerzitu | Odhalení sochy Freuda

4. června 1938 musel zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud (1856-1939), pod hrozbou smrti ze strany nacistů, opustit ve vysokém věku 82 let Rakousko, a tak odjel vlakem z vídeňského Westbahnhofu do Londýna. Letos, přesně 80 let poté, si Lékařská univerzita ve Vídni připomenula svého nejslavnějšího absolventa a profesora a odhalila jeho sochu v nadživotní velikosti.

Sedící Freud z bronzu se tak od pondělí 4. června nachází před rektorátem Lékařské univerzity v Spitalgasse 23.

„Tímto aktem chceme na jedné straně projevit uznání profesních úspěchů Sigmunda Freuda a zároveň přiznat naši odpovědnost jakožto Lékařské univerzity ve Vídni za vyhnání tohoto významného vědce,“ uvedl rektor Lékařské univerzity ve Vídni, Markus Müller, ve svém vyhlášení.

Freudstatue

APA/Hans Klaus Techt

Freud s vážným výrazem - tak jako na většině jeho fotografiích

Socha také v Londýně

Sochu navrhl v roce 1936 chorvatský umělec Oscar Nemon (1906-1985), který musel stejně jako Freud uprchnout v roce 1938 z Vídně. S pomocí fundraisingových projektů zrealizovala univerzita nový odlitek sochy. Umělec, pocházející z židovské rodiny, vytvořil již v roce 1931 dřevěnou bustu Freuda u příležitosti jeho 75. narozenin. V roce 1936 byl sochař pověřen vytvořením sedící sochy Freuda, která měla být určena pro Vídeňskou psychoanalytickou společnost, kvůli anšlusu Rakouska ale nemohla být realizována.

70-centimetrová verze Nemonovy sochy byla nakonec odhalena v New York Psychoanalytic Society (Newyorská psychoanalytická společnost) v roce 1947. Trvalo až do roku 1970, než byla 1,7 metrů vysoká socha sedícího Freuda odlita z bronzu. Tento památník stojí dnes v Hampsteadu v severním Londýně nedaleko domu, kde Freud strávil poslední měsíce života a kde dnes sídlí Freud Museum London.

„Vítej zpátky, pradědečku“

Zatímco je socha v Londýně osazena na vysokém podstavci, ve Vídni je možné stát nejznámějšímu vědci tváří v tvář, a dokonce si mu sednout na klín. Stejně jako neexistují prakticky žádné fotografie usmívajícího se Freuda, i tady má vážný výraz, s rukami položenými v bok.

David Freud (Ur-Enkel von Sigmund Freud)  neben dem Denkmal

APA/Hans Klaus Techt

David Freud vzpomíná formou anekdot na svého pradědečka

Dva další památníky ve Vídni

Doteď existovaly ve Vídni dva památníky Sigmunda Freuda: busta v Arkadenhof na Vídeňské univerzitě a památník v Sigmund-Freud-Parku před Votiv Kirche s řeckými písmeny Psí a Alfa, které používal Freud jako zkratku pro psychoanalýzu, a jeho citátem „Hlas intelektu je tichý.“

Lord David Freud, pravnuk Sigmunda Freuda, který byl přítomen při odhalení sochy, ocenil velkorysost rodiny Nemonových, která poskytla původní formu k výrobě nového odlitku. Těší ho, že po všech těch letech je socha konečně ve městě, pro které byla původně zamýšlena. „Vítej zpět, pradědečku,“ řekl Freud a zavzpomínal formou rodinných anekdot mimo jiné i na jeho „špatnou náladu“.

Dcera Oscara Nemona, Lady Aurelia Young, zdůraznila: „Největší přání mého otce bylo, aby socha Sigmunda Freuda, kterou vytvořil ve Vídni v roce 1936, ve Vídni rovněž stála, a to na původně určeném místě.”

Artikel auf Deutsch | 04.06.2018 | Rückkehr an die MedUni: Freud-Statue enthüllt

Linky