Prominentní hosté ve Vídni | Klaus & Mečiar a Heinz Fischer & Pavel Kohout

Rok 1993 a 1968. Dvě vídeňské debaty dělil jeden týden, třebaže události, o kterých se diskutovalo, dělí 25 let. Magazín Dráťák se tentokrát bude věnovat politickým tématům minulosti.

On demand | Rádio Dráťák | 4.6.2018

Rádio Dráťák Magazín

4.6.2018 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Osmičková výročí provázejí celé naše letošní vysílání. 25 let od rozdělení Československa a 50 leté výročí pražského jara. Na českém velvyslanectví se vzpomínalo na srpen 1968. O dopadech pražského jara na rakouskou politiku a veřejnost debatovali Pavel Kohout a bývalý rakouský prezident Heinz Fischer. Pavel Kohout zmínil nezastupitelnou roli rakouských žurnalistů, kteří se událostem okolo pražského jara věnovali se zvláštní pozorností a dopomohli tak tomu, že se obrázky z okupace dostaly daleko za hranice Československa.

Pavel Kohout

Deník

Jen o týden později se ve Vídeňské diplomatické akademii sešly dvě postavy porevolučního vývoje Československa, Václav Klaus a Vladimír Mečiar.
Bývalý český prezident pronesl svůj projev německy, Vladimír Mečiar spatra mluvil o podrobnostech rozdělení ve své mateřštině. Do posledního místa zaplněný sál poslouchal pozorně, na závěr ale pokládal nebojácné a kritické dotazy.
Rozhodujícím okamžikem pro rozpad Československa byly volby v roce 1992, které na Slovensku vyhrálo Mečiarovo Hnutí za demokratické Slovensko, požadujíc rozdělení federace. Jak Václav Klaus, tak Vladimír Mečiar od tohoto výsledku voleb odvíjeli svá další rozhodnutí.
První svobodně zvolený premiér Slovenské republiky Vladimír Mečiar je na Slovensku dnes mnohými považován za kontroverzního politika, s ohledem na následky, jaké za sebou zanechaly a stále ještě zanechávají roky jeho vlády. Rozdělení Československa pomohlo podle něj výrazně zlepšit česko-slovenské vztahy.

Klaus Meciar rozdeleni Ceskoslovenska

Jef Kratochvíl

Byl to platan, pod kterým Klaus a Mečiar na ikonické fotografii rozhodovali v brněnské vile Tugendhat o rozdělení Československa. Tento strom už dnes, stejně tak jako společný stát Čechů a Slováků neexistuje. Ovšem to, co vedlo dva politiky k přímé a velice efektivní akci se nezdá až tak pomíjivé. Ať už to je přesvědčení o vlastní neomylnosti, nebo politická obratnost. S tím a s rozdělením Československa zůstanou už oba aktéři vídeňské debaty, Václav Klaus a Vladimír Mečiar navždy spojeni.

Po konci diskuze Václav Klaus krátce promluvil pro rádio Dráťák.

Záznam toho nejzajímavějšího, co v debatách zaznělo, ale i rozhovory s hlavními aktéry si můžete poslechnout v aktuálním vydání magazínu Dráťák, kterým Vás provede Pavlína Woodhams.
Pořady a rozhovory připravila Tereza Chaloupková, o aktuální novinky se postarala Pavla Rašnerová.

Link

28.5.2018 | Mečiar | My jsme si nevybrali dobu, ve které jsme působili, ta doba si vybrala nás

22.5.2018 | Pražské jaro 1968 z rakouského pohledu | Heinz Fischer debatoval s Pavlem Kohoutem